top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Od 1.1.2020 roku faktury tylko do paragonów z numerem NIP nabywcy (!)


Zmiana zasad wystawiania faktur do paragonu

Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorca, który dokona zakupów firmowych na podstawie paragonu, będzie mógł żądać wystawienia faktury do tego paragonu, pod warunkiem, że paragon będzie zawierał jego NIP. W przeciwnym wypadku, sprzedawca nie będzie miał prawa wystawić faktury, a tym samym nabywca będący przedsiębiorcą, straci możliwość zaliczenia zakupu do kosztów działalności gospodarczej.

Ważne zatem, aby robiąc zakupy firmowe, od razu podać sprzedawcy swój NIP przed wydrukowaniem paragonu lub w przypadku gdy sprzedawca nie posiada kasy fiskalnej dostosowanej do nowych regulacji, należy od razu poprosić o wystawienie faktury zamiast paragonu.

Sprzedawca natomiast, powinien powiadomić kupującego, że bez podania numeru NIP nie będzie mógł później wystawić faktury na firmę.

Sankcje

W razie niedostosowania się do wprowadzonych przepisów, ustawodawca przewiduje kary finansowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze, której dotyczy dane wykroczenie. Sankcje będą miały zastosowanie nie tylko w odniesieniu do sprzedawców, lecz także nabywców, którzy ujmą wystawioną w ten sposób fakturę w ewidencji VAT (nie będą mieli do tego prawa).

Okres przejściowy

Przepisy stanowią, że sankcje będą nakładane dopiero w odniesieniu do paragonów zaewidencjonowanych od 1 stycznia 2020 r. i później. Oznacza to, że nabicie paragonu w roku 2019 i wydanie faktury przedsiębiorcy w roku 2020 odbywa się na zasadach "starych" czyli paragon nie musi zawierać NIP.

Kogo dotyczy?

Planowane zmiany dotyczą wyłącznie przedsiębiorców, co oznacza, że osoby prywatne w dalszym ciągu będą mogły zażądać wystawienia faktury (imiennej) do paragonu bez NIP-u. Taka faktura nie powinna zawierać NIP-u.

Nie zmieni się również termin wystawienia faktury do paragonu. Przypominamy, że przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę w przypadku, gdy klient poprosi o dokument w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Wprowadzenie obowiązkowego umieszczania NIP-u nabywcy na paragonie spowoduje, że paragony, które nie będą zawierać wymaganych danych, staną się bezużyteczne. Po wejściu w życie nowych przepisów sprzedawca, nie chcąc narazić się na 100% sankcję, nie będzie wystawiał faktur do paragonów, na których nie został zamieszczony NIP nabywcy. Jest to kolejne narzędzie wprowadzone przez ustawodawcę mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz wyeliminowanie celowego zaniżania zobowiązań podatkowych przez nabywców.

Autor: Agnieszka Starczyńska

4143 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page