top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Brak PIT i CIT od umorzonej części subwencji PFR

Zaktualizowano: 18 lip 2021

Wszystko wskazuje na to, że tak. Nieformalnie zostało to już potwierdzone przez KPRM.


Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem w sprawie zaniechania poboru podatku od umorzonych subwencji PFR. Rozporządzenie wejdzie w życie przed 20 lipca br., czyli przed terminem rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Zaniechanie poboru podatku nie wpłynie na kwalifikację kosztów sfinansowanych tą subwencją.

Trwają prace nad rozporządzeniem, w sprawie braku podatku PIT i CIT od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

Aktualnie rozporządzenie to zostało skierowane do uzgodnień i opiniowania. Z projektem można zapoznać się tutaj, a z etapem prac legislacyjnych tutaj.

Zaniechanie będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Rozporządzenie będzie wywoływało skutki także na kolejne lata dla przedsiębiorców, którzy w wyniku strat będą obniżać podatek w następnych latach. To już kolejna, obok Tarcz PFR i Tarcz branżowych forma pomocy dla przedsiębiorców.


Co ważne, zaniechanie poboru podatku od przychodów z tytułu umorzenia subwencji z PFR nie wpłynie na kwalifikację kosztów sfinansowanych subwencją. Koszty sfinansowane z udzielonej subwencji kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach. Oznacza to, że wydatki pokryte z takich środków stanowią - co do zasady - koszty podatkowe, czyli pod warunkiem, że spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji.


============edycja z dnia 17.07.2021 roku:


Minister finansów w dniu 16 lipca 2021 roku opublikował oficjalną informację o podpisaniu rozporządzenia w sprawie braku PIT i CIT od Tarczy Finansowej PFR. Z treścią informacji można zapoznać się tutaj.

88 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page