Oferta:

Księgowość i podatki

 

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ryczałtów ewidencjonowanych,

 • sporządzanie sprawozdań finansowych,

 • sporządzanie deklaracji podatkowych, ZUS, GUS, NBP itp.

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz innych ewidencji wymaganych przez prawo,

 • wyprowadzanie zaległości i weryfikacja poprzednich księgowań oraz organizowanie zasad przepływu dokumentacji księgowej,

 • monitoring należności.

Kadry i Płace

 

 • ustalanie i naliczenie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac,

 • obliczanie wszystkich obciążeń związanych z wypłatą wynagrodzeń (ZUS, US, PFRON itp.),

 • sporządzanie deklaracji podatkowych, ZUS, US, PFRON

 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych przez pracowników dochodach,

 • rozliczanie wynagrodzeń osób wykonujących prace na podstawie umów cywilnoprawnych,

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej.

 

Doradztwo

 

 • udzielanie pomocy przy zakładaniu firm,

 • świadczenie innych usług według indywidualnych ustaleń z Klientem,

 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych.

ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań