top of page

Dlaczego outsourcing ?
... ponieważ się opłaca

 

Naszą ofertę kierujemy zarówno do podmiotów, które dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności, korzystających już z usług innych biur rachunkowych, jak i do firm, które rozważają, lub już utworzyły własny dział księgowości.


Outsourcing polega na wydzielaniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie i zlecaniu ich zewnętrznym firmom, które są w stanie wykonywać zlecone procesy efektywniej.


Z reguły outsourcowane są procesy niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością przedsiębiorstwa, np. usługi prawnicze, usługi księgowe, IT, prowadzenie list płac, usługi transportowe itp, jednak w przypadku większych przedsiębiorstw zdarza się coraz częściej, że outsourcowane są nawet elementy głównego cyklu produkcyjnego.

W ostatnich latach dynamicznie rośnie popularność outsourcingu na świecie i w Polsce ze względu na ewidentne oszczędności i zwiększenie jakości usług. Outsourcing w dobie profesjonalnych dostawców specjalizowanych usług oraz coraz powszechniejszemu dostępowi do szybkiego Internetu jest już wyraźnym trendem rynkowym i sposobem nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Korzyści z outsourcingu

 

 • Redukcja kosztów – jesteśmy wyspecjalizowani, potrafimy obsłużyć proces biznesowy znacznie efektywniej, obniżając jego koszt dla Zleceniodawcy. Wynika to z faktu, że wykorzystujemy efekt skali, potrafimy znacznie obniżyć jednostkowe koszty działalności. Możemy obsługiwać wiele podmiotów przy wykorzystaniu jednego systemu księgowego, podczas gdy Klient prowadząc rachunkowość we własnym zakresie musiałoby ponieść koszt całego systemu, obsługi IT, upgreadu do nowych wersji programów oraz etatów specjalistów w zakresie księgowości,

 

 • Specjalizacja i kompleksowość – dzięki współpracy z wieloma wykwalifikowanymi specjalistami w dziedzinie m.in. podatków, rachunkowości, kadr i płac, prawa, audytu, prawa cywilnego, gospodarczego i celnego, nasza firma zapewnia profesjonalne i kompleksowe rozwiązania wszelkich pojawiających się problemów, które w przypadku korzystania z własnej księgowości wymagałoby współpracy z zewnętrznym firmami, gdyż koszt utrzymania wysoce wykwalifikowanych specjalistów ze wszystkich specjalności często przekracza możliwości finansowe Klienta, a nadto byłoby to nieuzasadnione ekonomicznie,

 

 • Uwolnienie zasobów przedsiębiorstwa - dzięki outsourcingowi, Zleceniodawca może skupić wszystkie swoje zasoby i całą uwagę na podstawowej działalności, z której generuje zyski. Menedżerowie nie muszą poświęcać swojego czasu na zajmowanie się administracyjnymi lub innymi zadaniami niezwiązanymi z działalnością strategiczną,

 

 • Poprawa jakości - dzięki standaryzacji działalności, gwarantujemy wysoki poziom wykonania usług, który byłby niezwykle kosztowny jeśli byłby wykonywany przez Zleceniodawcę we własnym zakresie. Klient specjalizujący się w danym rodzaju działalności może poświęcać większą część swoich zasobów tylko na rozwój w jednym kierunku. Nasza wyspecjalizowana firma obsługuje wiele podmiotów, dzięki czemu możemy poświęcać więcej zasobów na rozwój w naszej dziedzinie, przy czym koszt jednostkowy na obsługiwany podmiot jest niższy,

 

 • Dostęp do wiedzy – doskonałym przykładem są tu usługi księgowe. Współpracujemy z wieloma specjalistami z danej dziedziny i inwestujemy w ich szkolenia i ciągłe podnoszenie kompetencji. Posiadamy doświadczenie, z którego czerpie firma zlecająca nam usługi outsourcingu. Dodatkowo, dzięki outsourcingowi, Klient może uzyskać optymalny dostęp do nowych technologii, które byłyby zbyt drogie, aby mógł je nabyć samodzielnie,

 

 • Zwiększenie elastyczności - Zleceniodawca może elastycznie dopasowywać skalę współpracy z nami w zależności od zmian skali własnej działalności, tym samym lepiej kontrolując poziom ponoszonych kosztów. Zapewniamy niezachwianą ciągłość świadczonych usług: Klient nie musi się martwić o urlopy i zwolnienia lekarskie.

 


Firmy na co dzień korzystają z outsourcingu czując intuicyjnie, że jest to rozwiązanie optymalne. Wiele firm korzysta z:

 

 • usług firm kurierskich i pocztowych, zamiast wozić przesyłki samodzielnie,

 • usług bankowych, zamiast zbierać pieniądze od klientów i konwojować je do kasy firmy,

 • usług firm ochroniarskich i sprzątających zamiast zatrudniać pracowników,

 • usług biur rachunkowych, consultingowych, prawnych, zamiast tworzyć własne jednostki,

 • wynajmowanych lokali, zamiast posiadać, administrować i konserwować własny budynek,

 • usług drukarni, zamiast drukować samodzielnie,

 • gotowych dań i firm cateringowych, zamiast gotować samodzielnie

bottom of page