top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Czy zakup biletów lotniczych będzie bez podatku u źródła ?


Obecnie przedsiębiorcy mają obowiązek posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej zagranicznego przewoźnika w przypadku zakupu biletów lotniczych. Inaczej muszą potrącić i odprowadzić do urzędu skarbowego 10% podatek u źródła (withholding tax). Technicznie i praktycznie takie potrącenie właściwie jest niemożliwe, stąd najczęściej przedsiębiorcy ten podatek muszą zapłacić z własnej kieszeni. I nie zawsze o tym wiedzą. Planowane są korzystne zmiany w tym zakresie.

"Ministerstwo Rozwoju przygotowało zmiany przepisów w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Dotyczą one zwolnienia przedsiębiorców z martwego obowiązku, jakim jest ubieganie się o certyfikat rezydencji podatkowej zagranicznej linii lotniczej w przypadku kupna biletu u zagranicznego przewoźnika lotniczego". Tak brzmi komunikat przesłany przez Ministerstwo Rozwoju.

Równocześnie przypomina, że obecnie firmy muszą odprowadzać 10% podatek u źródła od wartości zakupionych biletów lotniczych, chyba że posiadają lub uzyskają certyfikat rezydencji podatkowej zagranicznej linii lotniczej.

W praktyce jednak, jak przyznaje Ministerstwo Rozwoju, uzyskanie takiego certyfikatu rezydencji jest utrudnione lub właściwie niemożliwe. "Polski nabywca biletu musi więc wpłacać 10 proc. podatku u źródła oraz wykazać tę kwotę w zbiorczej deklaracji CIT-10Z" - informuje.

Zgodnie z projektem, podatek ten nie ma być już pobierany. "Brak jest bowiem praktycznych możliwości, aby polskie podmioty, a w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, miały możliwość wyegzekwowania certyfikatów rezydencji od zagranicznych przewoźników, a tym bardziej poboru podatku od ceny, która powinna zostać uregulowana na rzecz przewoźnika (za bilet). Przewiduje się pobieranie podatku wyłącznie od przewozów nierozkładowych, gdzie jest możliwość negocjacji ceny i dochodzi do bezpośredniej interakcji pomiędzy przewoźnikiem lotniczym, a klientem (klient ma możliwość negocjowania umowy, poboru podatku bądź wyegzekwowania certyfikatu rezydencji)".

91 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page