top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Podatki 2019: Praca małżonka i małoletnich dzieci będzie podatkowym kosztem firmy


Od 1.1.2019 r., zgodnie z ustawą z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, do kosztów podatkowych będzie można zaliczyć wartość pracy małżonka i małoletnich dzieci podatnika (przedsiębiorcy), a także małżonków i dzieci wspólników spółki niebędącej osobą prawną.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT (obowiązującym do końca 2018 roku), za koszt uzyskania przychodów nie uważa się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, natomiast w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników. Przepis ten zawiera katalog podmiotów, który obejmuje wyłącznie małżonków i małoletnie dzieci odpowiednio podatnika lub wspólnika (spółki osobowe). Przepis nie znajduje więc zastosowania w przypadku zatrudnienia przez przedsiębiorców osób pozostających z nimi w nieformalnych związkach, pełnoletnich dzieci czy dalszych krewnych przedsiębiorcy – te są zaliczane do kosztów podatkowych jak każde inne.

Celem zmiany w art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1.1.2019 roku jest wprowadzenie regulacji pozwalającej podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą na uznanie za koszt podatkowy wartości pracy małżonka lub małoletnich dzieci, a także małżonków i małoletnich dzieci wspólników z tytułów m.in.:

  1. stosunku pracy,

  2. osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej,

  3. wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

  4. umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich, lub z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich.

Przestanie tym samym istnieć różnica w zaliczaniu do kosztów podatkowych wynagrodzenia za pracę osoby małżonka i małoletnich dzieci i wynagrodzenia innych osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę.

Zwracamy uwagę, że:

- od 1.1.2019 roku, w dalszym ciągu wartość własnej pracy podatnika nadal nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodów przedsiębiorcy,

- wynagrodzenie małżonka i małoletnich dzieci, choć będzie stanowiło koszt podatkowy, jest opodatkowane i oZUSowane na zasadach ogólnych, co oznacza, że obciążenia wynagrodzenia składkami ZUS i PIT będą nieporównywalnie wyższe niż korzyść przedsiębiorcy z tytułu zaliczenia wynagrodzenia do kosztów podatkowych – zatem zmiana choć oczywiście bardzo korzystna, nie powinna absolutnie być wykorzystywana do tzw. optymalizacji podatkowych (gdyż to by się po prostu nie opłacało).

#pracamałżonkakosztempodatkowym2019 #pracamałoletnichdziecikosztempodatkowym

327 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page