top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Podatki 2019: Praca małżonka i małoletnich dzieci będzie podatkowym kosztem firmy


Od 1.1.2019 r., zgodnie z ustawą z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, do kosztów podatkowych będzie można zaliczyć wartość pracy małżonka i małoletnich dzieci podatnika (przedsiębiorcy), a także małżonków i dzieci wspólników spółki niebędącej osobą prawną.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT (obowiązującym do końca 2018 roku), za koszt uzyskania przychodów nie uważa się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, natomiast w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników. Przepis ten zawiera katalog podmiotów, który obejmuje wyłącznie małżonków i małoletnie dzieci odpowiednio podatnika lub wspólnika (spółki osobowe). Przepis nie znajduje więc zastosowania w przypadku zatrudnienia przez przedsiębiorców osób pozostających z nimi w nieformalnych związkach, pełnoletnich dzieci czy dalszych krewnych przedsiębiorcy – te są zaliczane do kosztów podatkowych jak każde inne.

Celem zmiany w art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1.1.2019 roku jest wprowadzenie regulacji pozwalającej podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą na uznanie za koszt podatkowy wartości pracy małżonka lub małoletnich dzieci, a także małżonków i małoletnich dzieci wspólników z tytułów m.in.:

  1. stosunku pracy,

  2. osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej,

  3. wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

  4. umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich, lub z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich.

Przestanie tym samym istnieć różnica w zaliczaniu do kosztów podatkowych wynagrodzenia za pracę osoby małżonka i małoletnich dzieci i wynagrodzenia innych osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę.

Zwracamy uwagę, że:

- od 1.1.2019 roku, w dalszym ciągu wartość własnej pracy podatnika nadal nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodów przedsiębiorcy,

- wynagrodzenie małżonka i małoletnich dzieci, choć będzie stanowiło koszt podatkowy, jest opodatkowane i oZUSowane na zasadach ogólnych, co oznacza, że obciążenia wynagrodzenia składkami ZUS i PIT będą nieporównywalnie wyższe niż korzyść przedsiębiorcy z tytułu zaliczenia wynagrodzenia do kosztów podatkowych – zatem zmiana choć oczywiście bardzo korzystna, nie powinna absolutnie być wykorzystywana do tzw. optymalizacji podatkowych (gdyż to by się po prostu nie opłacało).

327 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page