top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraASCS-Consulting obsługa księgowa Poznań

PIT zero do 26 roku życia - pracownicy i zleceniobiorcy


W dniu 4 lipca br. Sejm przyjął nowelę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych, która likwiduje podatek PIT dla osób do 26 roku życia. Ustawa zacznie obowiązywać od 01.08.2019 r. (do wypłat wynagrodzeń od 01.08.2019 roku).

Oznacza to, że zwolnione z podatku będą przychody ze stosunku pracy oraz z umów zleceń. Ustawa ta nie obejmuje osób mających umowy o dzieło i osób z własną działalnością gospodarczą. Płatnik nie będzie pobierał zaliczek na podatek od 01.01.2020 r., natomiast w 2019 roku Płatnik może nie naliczać zaliczki na podatek ale tylko wtedy, gdy pracownik bądź zleceniobiorca złoży oświadczenie (wzór ---> tutaj), że jego dochody zostają objęte zwolnieniem z PIT. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r.

Ustawa wskazuje również limit przychodów, które są zwolnione z podatku. Kwota zwolniona z PIT wynosi 85 528,00 zł w danym roku podatkowym. W roku 2019 została ona proporcjonalnie obniżona (ponieważ przysługuje za okres od sierpnia do grudnia) i wynosi 35 363,67 zł. Jeżeli pracownik bądź zleceniobiorca zatrudniony jest w jednej firmie, to zatrudniający powinien pilnować, aby zacząć pobieranie zaliczek na podatek po przekroczeniu wskazanego w ustawie limitu przychodu. Natomiast jeśli pracownik bądź zleceniobiorca uzyskuje przychód z kilku źródeł to powinien sam powiadomić zatrudniającego, od jakiego momentu ma pobierać mu zaliczki na podatek.

Należy pamiętać, że brany pod uwagę jest wiek podatnika na moment uzyskania przychodu, a nie jest istotny moment zawarcia umowy czy wykonywanej pracy.

Warto zauważyć, że od 01.08.2019 r. zatrudniając ucznia bądź studenta do 26 roku życia na podstawie umowy zlecenia, to kwota brutto jest równa kwocie netto, bo nie tylko nie płaci się składek ZUS ale również nie ma podatku od takiej umowy. W przypadku, gdy student zatrudniony jest na podstawie umowy o dzieło, to wynagrodzenie brutto jest pomniejszone o zaliczkę na podatek.

Powyższe zmiany nie obejmują zasad ubezpieczenia ZUS (na ten moment nic się nie zmienia).

autor: Alicja Borowska-Woźniak

407 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page