top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraAlicja Borowska-Woźniak ASCS-Consulting

Płaca minimalna i minimalna stawka godzinowa od 01.01.2022 r.

Od 01.01.2022 r będzie obowiązywało wyższe wynagrodzenie minimalne na umowę o pracę, które wyniesie brutto 3010 zł dla pełnego etatu. Oznacza to wzrost kosztów Pracodawcy do kwoty 3 626,46 zł (dla składki wypadkowej 1,67%).

Od 01.01.2022 r. wzrośnie też minimalna stawka godzinowa na umowę zlecenie i będzie wynosić brutto 19,70 zł. Niezależnie od tego, czy na umowie zleceniu wynagrodzenie jest podane w stawce godzinowej, czy w pełnej kwocie należnej za wykonaną usługę, to należy prowadzić ewidencję godzinową, aby móc wykazać, że za 1 godzinę zlecenia zostało zapłacone co najmniej 19,70 zł brutto za 1 godzinę.

Należy zweryfikować wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców pod kątem nowego wynagrodzenia minimalnego. Jeśli są mniejsze od obowiązujących stawek w 2022 roku, to należy sporządzić aneksy do umów.


93 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page