Szukaj
 • ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Polski (nie)Ład 2.0 – częściowe odliczanie składki zdrowotnej przez przedsiębiorców w 2022 roku

Zaktualizowano: 2 paź

W wyniku zmian dokonanych przez Polski Ład 2.0 – od 1 lipca - zapłacone składki zdrowotne mają wpływ na wysokość podatku dochodowego za 2022 r. opłacanego przez przedsiębiorców w formie podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. W dalszym ciągu rozwiązanie narzucone podatnikom przez ustawodawcę jest mniej atrakcyjne niż to obowiązujące do końca 2021 r.


Zmiana stawki podatku dochodowego dla skali podatkowej


Podsumowanie:

 1. Obniżono stawkę podatku z 17% na 12% - w miejsce likwidacji tworu o nazwie „ulga dla klasy średniej”. No i kwota wolna zmniejszyła się z 425 zł na 300 zł miesięcznie.

 2. Nadal 9% składka zdrowotna nie jest odliczana od podatku (do końca 2021 roku można było odliczyć od podatku 7,75% podstawy, zatem faktyczne obciążenie było = 9% - 7,75% = 1,25%, dodatkowo składka była ryczałtowa a nie liczona od dochodu.

 3. Reasumując, faktyczna danina (PIT + NFZ):

 • do 31.12.2021 wynosiła 18,25% (17% PIT + 1,25% NFZ),

 • od 1 stycznia 2022 – 30 czerwca 2022 17% PIT + 9% NFZ czyli 26% minus „ulga dla klasy średniej” ale dopiero po przekroczeniu dochodu 68.412 zł,

 • od 1 lipca wynosi 21% (12% PIT czyli reklamowane przez rząd tzw "niskie podatki" + 9% NFZ).

Na korzyść jednak kwota wolna od podatku zwiększyła się od 01.01.2022 roku do 30.000 zł (od 1 lipca 30.000 zł x 12% = 3.600 zł).


Szczegóły:

Jedną ze zmian wprowadzonych nowelizacją, która weszła w życie z początkiem lipca jest zmiana wysokości podatku dochodowego.


skala podatkowa po zmianach:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi od 1 lipca 2022:

do 120.000: 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3.600 zł (do 30.06.2022 = 5.100 zł)

ponad 120.000: 10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł

Nowa obniżona stawka podatkowa 12% dotyczy każdego podatnika (uzyskującego dochody na skali), bez względu na źródło osiąganych dochodów, wysokość przysługujących kosztów uzyskania przychodu, fakt zatrudnienia u kilku pracodawców, czy też równoczesnego pobierania emerytury. Z nowej, niższej stawki podatku skorzystają również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej.


Zmiana kwoty zmniejszającej podatek:

Skutkiem zmniejszenia zaliczki na podatek jest zmiana kwoty zmniejszającej podatek. Nowa kwota zmniejszająca podatek w 2022 roku (przekładająca się na kwotę wolną od podatku w wysokości 30.000 zł) wynosi 3.600 zł (30.000 zł x 12% = 3.600 zł) – zamiast 30.000 zł x 17% = 5.100 zł obowiązującej do 30 czerwca.

Konsekwencją zmienionej kwoty zmniejszającej podatek - wynoszącej 3.600 zł - jest też odpowiadająca jej kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek wynosząca 300 zł (1/12 z kwoty zmniejszającej podatek 3.600 zł = 300 zł), a nie jak było do 30 czerwca 425 zł.


Dla porównania do 31.12.2021 roku kwota zmniejszająca podatek wynosiła:

 • Dochód do 8.000 zł był nieopodatkowany, była to kwota zwolniona z podatku w 2021 roku.

 • Przy dochodzie od 8.001zł do 13.000zł kwotę zmniejszającą, czyli 1.360 zł pomniejszymy o kwotę obliczoną zgodnie ze wzorem: 834,88 zł * (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) / 5.000 zł

 • Przy dochodzie od 13.001 do 85.528zł, kwota zmniejszająca podatek wynosiła 525,12 zł.

 • Przy dochodzie od 85.529zł do 127.000zł kwotę pomniejszająca wynsiła:

525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525,12 zł * (podstawa obliczenia podatku – 85.528zł) / 41.472 zł.

 • Dla dochodów od 127.001zł nie było kwoty zmniejszającej podatek.


Składka zdrowotna (liczona jako 9% dochodu) nadal (od 1 lipca) nie jest odliczana od podatku u podatników rozliczających się wg skali podatkowej.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Niekorzystne rozwiązanie podatkowe w postaci braku możliwości odliczania od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podatników zostało – od 1 stycznia 2022 roku - zrekompensowane tzw. ulgą dla klasy średniej. Celem tego rozwiązania była mitygacja zmian w składce zdrowotnej, czyli likwidacja odliczenia tej daniny od podatku. Ulga dla klasy średniej dotyczyła przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej oraz pracowników, w tym pracowników poniżej 26 roku życia, jeżeli osiągane przez nich przychody (dochody dla działalności) podlegające opodatkowaniu w danym roku mieściły się w przedziale:

 • od 68.412 zł do 102.588 zł (I próg ulgi) – ulga roczna: od 3,91 zł do 2.286,84 zł mniej podatku, a wraz ze wzrostem wynagrodzenia kwota ulgi rosła

 • od 102.588 zł do 133.692 zł (II próg ulgi) – ulga roczna: od 2.286,84 zł do 2,64 zł (wraz ze wzrostem wynagrodzenia kwota ulgi malała).

Ulga dla pracowników dotyczyła tych których przychody ze stosunku pracy wynosiły miesięcznie od 5.701 zł do 11.141 zł.


Z uwagi na zakres podmiotowy ulgi dla klasy średniej oraz skomplikowany algorytm, w oparciu o który ulga ta jest obliczana po półrocznym obowiązywaniu parlament uznał, że należy ją zlikwidować. Co niniejszym (i dobrze) uczyniono.Podatek liniowy


Podsumowanie:

Podatnik na podatku liniowym może obniżyć dochód (a nie podatek) o faktycznie zapłacone składki zdrowotne do limitu 8.700 zł (na rok). Zatem korzyść = max 138 zł miesięcznie na podatku (pod warunkiem że faktycznie zapłacone składki zdrowotne wyniosą co najmniej 725 zł miesięcznie, tzn 8.700 zł / rok).


Szczegóły:

Przedsiębiorca, który zdecydował się na opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym, w 2022 r. (od 1 lipca) zyskał możliwość ujęcia w kosztach albo odliczenia od dochodu faktycznie zapłaconych w trakcie roku składek na ubezpieczenie zdrowotne z uwzględnieniem limitu w kwocie 8.700 zł rocznie.

Niezależnie od tego czy podatnik zdecyduje się na zaliczenie składek do kosztów podatkowych, czy na ich odliczenie od dochodu, łączna kwota pomniejszenia nie może przekroczyć w danym roku 8.700 zł. Rzeczywista oszczędność na podatku dochodowym od osób fizycznych nie przekroczy w roku podatkowym 1.653 zł (8.700 zł × 19 proc.).

W przepisach przejściowych doprecyzowano, że podatnik opodatkowany podatkiem liniowym może uwzględnić składki zapłacone przed 1 lipca 2022 r. przy identyfikacji zaliczek po 1 lipca 2022 roku. Innymi słowy, z rozliczeniem w rachunku podatkowym składek zapłaconych w I półroczu 2022 r. podatnik nie musi czekać do końca roku 2022.


Prosimy o zwrócenie uwagi, że podczas gdy do końca 2021 roku prawie cała składka zdrowotna była odliczana od PODATKU, to od 1 lipca 2022 składkę zdrowtoną - do limitu 8.700 zł - odliczamy od DOCHODU (a więc podstawy opodatkowania).Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych


Podsumowanie:

Podatnik rozliczający się ryczałtem, może obniżyć przychód do opodatkowania o wartość 50% faktycznie zapłaconych składek zdrowotnych.


Faktyczna oszczędność na podatku to:

Stawka ryczałtu x wysokość stawki x 50%


Np. 559,89 zł (po przekroczeniu 60 tys przychodu w ciągu roku) x 12% (branża IT) x 50% = 33,60 zł miesięcznie.


Szczegóły: