top of page
Szukaj
 • Zdjęcie autoraASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Polski (nie)Ład 2.0 – częściowe odliczanie składki zdrowotnej przez przedsiębiorców w 2022 roku

Zaktualizowano: 2 paź 2022

W wyniku zmian dokonanych przez Polski Ład 2.0 – od 1 lipca - zapłacone składki zdrowotne mają wpływ na wysokość podatku dochodowego za 2022 r. opłacanego przez przedsiębiorców w formie podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. W dalszym ciągu rozwiązanie narzucone podatnikom przez ustawodawcę jest mniej atrakcyjne niż to obowiązujące do końca 2021 r.


Zmiana stawki podatku dochodowego dla skali podatkowej


Podsumowanie:

 1. Obniżono stawkę podatku z 17% na 12% - w miejsce likwidacji tworu o nazwie „ulga dla klasy średniej”. No i kwota wolna zmniejszyła się z 425 zł na 300 zł miesięcznie.

 2. Nadal 9% składka zdrowotna nie jest odliczana od podatku (do końca 2021 roku można było odliczyć od podatku 7,75% podstawy, zatem faktyczne obciążenie było = 9% - 7,75% = 1,25%, dodatkowo składka była ryczałtowa a nie liczona od dochodu.

 3. Reasumując, faktyczna danina (PIT + NFZ):

  • do 31.12.2021 wynosiła 18,25% (17% PIT + 1,25% NFZ),

  • od 1 stycznia 2022 – 30 czerwca 2022 17% PIT + 9% NFZ czyli 26% minus „ulga dla klasy średniej” ale dopiero po przekroczeniu dochodu 68.412 zł,

  • od 1 lipca wynosi 21% (12% PIT czyli reklamowane przez rząd tzw "niskie podatki" + 9% NFZ).

Na korzyść jednak kwota wolna od podatku zwiększyła się od 01.01.2022 roku do 30.000 zł (od 1 lipca 30.000 zł x 12% = 3.600 zł).


Szczegóły:

Jedną ze zmian wprowadzonych nowelizacją, która weszła w życie z początkiem lipca jest zmiana wysokości podatku dochodowego.


skala podatkowa po zmianach:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi od 1 lipca 2022:

do 120.000: 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3.600 zł (do 30.06.2022 = 5.100 zł)

ponad 120.000: 10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł

Nowa obniżona stawka podatkowa 12% dotyczy każdego podatnika (uzyskującego dochody na skali), bez względu na źródło osiąganych dochodów, wysokość przysługujących kosztów uzyskania przychodu, fakt zatrudnienia u kilku pracodawców, czy też równoczesnego pobierania emerytury. Z nowej, niższej stawki podatku skorzystają również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej.


Zmiana kwoty zmniejszającej podatek:

Skutkiem zmniejszenia zaliczki na podatek jest zmiana kwoty zmniejszającej podatek. Nowa kwota zmniejszająca podatek w 2022 roku (przekładająca się na kwotę wolną od podatku w wysokości 30.000 zł) wynosi 3.600 zł (30.000 zł x 12% = 3.600 zł) – zamiast 30.000 zł x 17% = 5.100 zł obowiązującej do 30 czerwca.

Konsekwencją zmienionej kwoty zmniejszającej podatek - wynoszącej 3.600 zł - jest też odpowiadająca jej kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek wynosząca 300 zł (1/12 z kwoty zmniejszającej podatek 3.600 zł = 300 zł), a nie jak było do 30 czerwca 425 zł.


Dla porównania do 31.12.2021 roku kwota zmniejszająca podatek wynosiła:

 • Dochód do 8.000 zł był nieopodatkowany, była to kwota zwolniona z podatku w 2021 roku.

 • Przy dochodzie od 8.001zł do 13.000zł kwotę zmniejszającą, czyli 1.360 zł pomniejszymy o kwotę obliczoną zgodnie ze wzorem: 834,88 zł * (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) / 5.000 zł

 • Przy dochodzie od 13.001 do 85.528zł, kwota zmniejszająca podatek wynosiła 525,12 zł.

 • Przy dochodzie od 85.529zł do 127.000zł kwotę pomniejszająca wynsiła:

525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525,12 zł * (podstawa obliczenia podatku – 85.528zł) / 41.472 zł.

 • Dla dochodów od 127.001zł nie było kwoty zmniejszającej podatek.


Składka zdrowotna (liczona jako 9% dochodu) nadal (od 1 lipca) nie jest odliczana od podatku u podatników rozliczających się wg skali podatkowej.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Niekorzystne rozwiązanie podatkowe w postaci braku możliwości odliczania od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podatników zostało – od 1 stycznia 2022 roku - zrekompensowane tzw. ulgą dla klasy średniej. Celem tego rozwiązania była mitygacja zmian w składce zdrowotnej, czyli likwidacja odliczenia tej daniny od podatku. Ulga dla klasy średniej dotyczyła przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej oraz pracowników, w tym pracowników poniżej 26 roku życia, jeżeli osiągane przez nich przychody (dochody dla działalności) podlegające opodatkowaniu w danym roku mieściły się w przedziale:

 • od 68.412 zł do 102.588 zł (I próg ulgi) – ulga roczna: od 3,91 zł do 2.286,84 zł mniej podatku, a wraz ze wzrostem wynagrodzenia kwota ulgi rosła

 • od 102.588 zł do 133.692 zł (II próg ulgi) – ulga roczna: od 2.286,84 zł do 2,64 zł (wraz ze wzrostem wynagrodzenia kwota ulgi malała).

Ulga dla pracowników dotyczyła tych których przychody ze stosunku pracy wynosiły miesięcznie od 5.701 zł do 11.141 zł.


Z uwagi na zakres podmiotowy ulgi dla klasy średniej oraz skomplikowany algorytm, w oparciu o który ulga ta jest obliczana po półrocznym obowiązywaniu parlament uznał, że należy ją zlikwidować. Co niniejszym (i dobrze) uczyniono.Podatek liniowy


Podsumowanie:

Podatnik na podatku liniowym może obniżyć dochód (a nie podatek) o faktycznie zapłacone składki zdrowotne do limitu 8.700 zł (na rok). Zatem korzyść = max 138 zł miesięcznie na podatku (pod warunkiem że faktycznie zapłacone składki zdrowotne wyniosą co najmniej 725 zł miesięcznie, tzn 8.700 zł / rok).


Szczegóły:

Przedsiębiorca, który zdecydował się na opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym, w 2022 r. (od 1 lipca) zyskał możliwość ujęcia w kosztach albo odliczenia od dochodu faktycznie zapłaconych w trakcie roku składek na ubezpieczenie zdrowotne z uwzględnieniem limitu w kwocie 8.700 zł rocznie.

Niezależnie od tego czy podatnik zdecyduje się na zaliczenie składek do kosztów podatkowych, czy na ich odliczenie od dochodu, łączna kwota pomniejszenia nie może przekroczyć w danym roku 8.700 zł. Rzeczywista oszczędność na podatku dochodowym od osób fizycznych nie przekroczy w roku podatkowym 1.653 zł (8.700 zł × 19 proc.).

W przepisach przejściowych doprecyzowano, że podatnik opodatkowany podatkiem liniowym może uwzględnić składki zapłacone przed 1 lipca 2022 r. przy identyfikacji zaliczek po 1 lipca 2022 roku. Innymi słowy, z rozliczeniem w rachunku podatkowym składek zapłaconych w I półroczu 2022 r. podatnik nie musi czekać do końca roku 2022.


Prosimy o zwrócenie uwagi, że podczas gdy do końca 2021 roku prawie cała składka zdrowotna była odliczana od PODATKU, to od 1 lipca 2022 składkę zdrowtoną - do limitu 8.700 zł - odliczamy od DOCHODU (a więc podstawy opodatkowania).Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych


Podsumowanie:

Podatnik rozliczający się ryczałtem, może obniżyć przychód do opodatkowania o wartość 50% faktycznie zapłaconych składek zdrowotnych.


Faktyczna oszczędność na podatku to:

Stawka ryczałtu x wysokość stawki x 50%


Np. 559,89 zł (po przekroczeniu 60 tys przychodu w ciągu roku) x 12% (branża IT) x 50% = 33,60 zł miesięcznie.


Szczegóły:

Podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (tzw „ryczałt”) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zyskują możliwość odliczenia od przychodów identyfikujących podstawę opodatkowania część faktycznie zapłaconej w danym roku podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne. Odliczeniu podlega 50 % składek na ubezpieczenie zdrowotne faktycznie zapłaconych w roku podatkowym.

Ustawodawca nie wprowadził maksymalnego limitu kwotowego odliczenia składki zdrowotnej, ale w przypadku przedsiębiorców opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych same składki na ubezpieczenie zdrowotne mają zryczałtowany charakter.


Dokonując odliczenia od przychodu, podatnik uwzględnia połowę faktycznie zapłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Podatnik może pomniejszyć przychód stanowiący podstawę naliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych maksymalnie o kwotę:

 • 2.038,58 zł (11 × 335,94 zł + 381,81 zł) – przy przychodach z działalności gospodarczej nieprzekraczających w 2022 r. 60.000 zł (w całym roku, czyli do 5 tys miesięcznie) x stawka ryczałtu

 • 3.270,30 zł (11 × 559,89 zł + 381,81 zł) – przy przychodach z działalności gospodarczej w całym 2022 r. od 60.000 zł do 300.000 zł x stawka ryczałtu

 • 5.733,86 zł (11 × 1.007,81 zł + 381,81 zł) – przy przychodach z działalności gospodarczej w 2022 r. przekraczających 300.000 zł x stawka ryczałtu

W zależności od wysokości odliczenia i stosowanej stawki ryczałtu nominalna roczna oszczędność może wynieść od zaledwie ok. 61 zł do 975 zł.


Zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wprowadzone w ramach Polskiego Ładu 2.0 podatnicy mogą stosować od 1 lipca. Przy jego obliczaniu podatnicy podatku zryczałtowanego mogą uwzględnić składki na ubezpieczenie zdrowotne, wg limitu 50 proc., zapłacone również w I półroczu 2022 r.Ujednolicenie terminów składania zeznań rocznych


Termin składania zeznań podatkowych rocznych został ujednolicony dla wszystkich podatników, niezależnie od formy opodatkowania. Podatnicy, którzy wpłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub rozliczają się kartą podatkową, będą mieli więcej czasu na złożenie zeznań podatkowych za rok 2022. Podatnicy ci dotychczas mieli czas tylko do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (ryczałt) lub do końca stycznia następnego roku podatkowego (karta podatkowa).

W wyniku wprowadzonych zmian wszyscy podatnicy będą składać roczne zeznania podatkowe do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym (wcześniej termin ten dotyczył tylko podatników, którzy opodatkowywali swoje dochody podatkiem liniowym lub skalą podatkową).

228 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page