top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraAlicja Borowska-Woźniak, Agnieszka Starczyńska ASCS-Consulting

Tarcza antykryzysowa 7.0 – jakie wsparcie można otrzymać z ZUS ? Dotacja 5000 zł

Zaktualizowano: 31 sty 2021

Od 1 lutego 2021 r. przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli skorzystać z ponownego świadczenia postojowego oraz zwolnienia z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.Ponowne świadczenie postojowe


Ponowne świadczenie postojowe przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców, których rodzaj przeważającej działalności, na dzień 30 listopada 2020 r., oznaczony jest kodem PKD wymienionym w tzw. Tarczy antykryzysowej 7.0.


Ponowne świadczenie postojowe (w zależności od kodu PKD przeważającej działalności na 30 listopada 2020 r.) przysługuje jednokrotnie albo maksymalnie dwa razy. Ponowne świadczenie postojowe można otrzymać w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł).

Wniosek o ponowne świadczenie postojowe (RSP-DD7) można złożyć od 1 lutego 2021 r. Najpóźniej powinien trafić do ZUS w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Ponowne świadczenie postojowe
.pdf
Pobierz PDF • 2.57MB


Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.


Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek płatnik musi spełnić następujące warunki:

  • rodzaj przeważającej działalności na 30 listopada 2020 r., według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, ma oznaczony kodem wymienionym w Tarczy antykryzysowej 7.0,

  • przychód z tej działalności w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,

  • był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.,

  • przekaże do 28 lutego 2021 r. deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.(chyba że jest zwolniony z tego obowiązku),

  • złoży wniosek (RDZ-B7) do 31 marca 2021 r.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek
.
Pobierz • 2.83MB
 

Dotacja 5000 zł (za styczeń i luty 2021 r)


Przepisy Rozporządzenia na podstawie których realizowana będzie 7 Tarcza antykryzysowa, zwiększają liczbę kodów PKD uprawniających do uzyskania kolejnej dotacji 5 000 zł za styczeń i luty. Z dotacji skorzystać mogą także firmy, które podobną dotację otrzymały już w grudniu 2020 r. lub styczniu 2021 r. Dotacja będzie bezzwrotna, jeśli przedsiębiorca, który ją otrzyma, będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia wypłaty środków przez urząd pracy na konto przedsiębiorcy.


Do otrzymania kolejnej dotacji 5000 zł upoważnia posiadanie jednego z poniższych kodów PKD przeważającej działalności:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z


Pozostałe warunki do spełnienia w celu uzyskania kolejnej dotacji 5000 zł:

  • Posiadanie statusu mikro albo małego przedsiębiorcy (dotacja obejmuje także przedsiębiorców niezatrudniających pracowników),

  • Spadek przychodu z działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,

  • Nie można mieć zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 30 listopada 2020 r.

Wniosek o dotację 5000 zł w ramach wprowadzonej Rozporządzeniem Tarczy 7.0, można składać od 1 lutego 2021 r. Datą końcową składania wniosków jest 31 marca 2021 r. Składanie wniosków odbywa się podobnie, jak w przypadku poprzedniej pożyczki 5000 zł.

 

więcej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 19.01.2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

883 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page