top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Kasy fiskalne on-line. Kolejne branże od 1 lipca 2021

Ministerstwo Finansów - poprzez rozporządzenie z 10 czerwca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. 2020 poz. 1059) dokonało przesunięcia terminów instalacji kas fiskalnych on-line.

W myśl rozporządzenia:


Na dzień 1 lipca 2021 roku przesuwa się termin instalacji kasy fiskalnej on-line dla świadczenia usług:

  • fryzjerskich,

  • kosmetycznych,

  • budowlanych,

  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

  • prawniczych,

  • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Choć aktualnie nie ma podanych nowych terminów instalacji kas fiskalnych on-line dla pozostałych przedsiębiorców, to i oni muszą liczyć się z konieczności wymiany swoich kas. Tradycyjne kasy fiskalne z papierowym zapisem zostały wycofane ze sprzedaży w 2019 roku. W 2023 roku sprzedawane będą już wyłącznie kasy fiskalne w formie on-line. Przedsiębiorcy rejestrujący transakcje na tradycyjnych kasach będą mogli to zatem robić wyłącznie do czasu ich wyeksploatowania.

619 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page