top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraAlicja Borowska-Woźniak ASCS-Consulting

Mały ZUS-PLUS: możliwość opłacania niższych składek ZUS od stycznia 2021 roku

W 2021 roku, podobnie jak w ubiegłym (link), można zgłosić się do „Małego ZUS-PLUS”. I to już od stycznia (w 2020 roku z uwagi na opóźnienie ustawodawcy, możliwość taka była dopiero od lutego 2020 roku). Oznacza to płacenie mniejszych składek społecznych, natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne płaci się w pełnej wysokości.


Przypomnijmy, że wysokość składek społecznych w 2021 (od stycznia włącznie, wraz z ubezpieczeniem chorobowym) wyniesie:

Do tego dochodzi jeszcze składka na ubezpieczenie zdrowotne, która w roku 2020 wynosiła 362,34 zł. Składka zdrowotna w 2021 roku również ulegnie zmianie. Wysokość tej składki obliczana jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r. – wysokość składki zdrowotnej poznamy dopiero w połowie stycznia 2021 roku. Wtedy bowiem GUS ogłosi wysokość wspomnianego wynagrodzenia i umożliwi nam poznanie wysokości składki zdrowotnej 2021.


Zatem tzw „duży ZUS” w 2021 (suma składki społecznej i zdrowotnej) wyniesie w 2021 roku ok 1.445 zł miesięcznie.


„Dużego ZUS” nie opłacają osoby, które jednocześnie posiadają inny tytuł do ubezpieczenia (np. umowę o pracę, udział w spółce itp.) – wówczas opłacają dodatkowo (z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej) tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne, zatem ich nie będzie dotyczył ani „Duży ZUS”, ani też opisywana ulga „Mały ZUS-PLUS”.


Kogo dotyczy ulga „Mały ZUS-PLUS”, kto może skorzystać ?


Kryteria, które należy spełnić, aby móc zgłosić się do „Małego ZUS-PLUS” są takie same, jak w ubiegłym roku. Przystąpić mogą osoby prowadzące działalność gospodarczą, które spełniają ŁĄCZNIE wszystkie 4 poniższe warunki:


1. opłacanie "Dużego ZUS" (nie można skorzystać, jeżeli korzysta się z ulgi na start lub preferencyjnych składek ZUS w ciągu pierwszych kolejnych 24 miesięcy). Można skorzystać jednak w ciągu trwania 2021 roku: uwagi na końcu artykułu,


2. przychód w roku 2020 nie przekroczył 120.000 zł,


(wysokość przychodu można sprawdzić samodzielnie, z otrzymanego rozliczenia za 12.2020, przychód jest podany narastająco za cały rok 2020):


3. działalność gospodarcza była prowadzona przez co najmniej 60 dni w roku 2020,

4. usługi nie są świadczone dla byłego pracodawcy.Wysokość składek ZUS w uldze „Mały ZUS-PLUS”


Wysokość składek społecznych zależy od dochodu (przychód minus koszty), a nie przychodu. Z „Małego ZUS-PLUS” skorzystają przedsiębiorcy, których dochody w 2020 nie przekroczyły 76.991 zł (przy czym, jak podano powyżej, nie mogą jednocześnie przekroczyć 120.000 zł przychodu).

Z ulgi nie mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy w 2020 roku stosowali opodatkowanie w formie karty podatkowej przy jednoczesnym korzystaniu ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.


Jeżeli w 2020 roku przedsiębiorca korzystał już z „Małego ZUS-PLUS”, to jeśli spełnia powyższe kryteria, to nadal może kontynuować w 2021 roku. Można być zgłoszonym do „Małego ZUS-PLUS” maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia firmy.


Zgłoszenie do „Małego ZUS-PLUS” przebiega w kilku etapach i wymaga dopełnienia wielu formalności, m in:


• wyrejestrowanie z „Dużego ZUS”, zarejestrowanie do „Małego ZUS-PLUS”

• DRA – deklarację za styczeń 2021 z kwotą składek do zapłaty, w terminach zależnych od stanu zatrudnienia

• DRA cz. II (lub RCA cz. II- dla zatrudniających pracowników/zleceniobiorców), w którym wykazuje się przychód za 2020 w raz z nową podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne,

obliczenie wysokości składki ubezpieczenia społecznego w oparciu o obliczony współczynnik i wysokość dochodu."Mały ZUS-PLUS" także w tracie trwania roku 2021:


Uwaga:

"Mały ZUS-PLUS" dotyczy także podmiotów, które obecnie (np w styczniu, lutym, kolejnych...) korzystają z możliwości opłacania składek preferencyjnych (ulga na start, mały ZUS 24 mies), ale na "Duży ZUS" wchodzą w ciągu roku 2021:

- jeżeli Płatnik spełnił warunki do korzystania z „Małego ZUS-PLUS” w innym miesiącu niż styczeń 2021 (np. korzysta z preferencyjnych składek ZUS do 31.08.2021, to od 01.09.2021 może zgłosić się do „Małego ZUS-PLUS”), to dokumenty zgłoszeniowe musi przesłać do ZUS w ciągu 7 dni.


 

W przygotowaniu: możliwość rozliczenia straty za rok 2020 w zeznaniu za rok 2019 (wsteczne).

565 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page