top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Kasy rejestrujące – (znowu) nowy obowiązek


1 maja 2019 roku, zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie ws. kas fiskalnych (dalej: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r., Dz. U. z 30.04.2019 r. poz. 816), wprowadzające 2 nowe obowiązki: jeden do 31 maja 2019 r., drugi do wprowadzenia od 1 sierpnia 2019 r.

1)

Zgodnie z § 6 ust. 3 Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. Dalej w rozporządzeniu znajdujemy informację, że osoba prowadząca ewidencję, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.

Informacja o zasadach ewidencji, oraz oświadczenie, są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby prowadzącej ewidencję.

Czas na wprowadzenie: 31 maja 2019 roku.

Link do rozporządzenia znajduje się tutaj, na stronie 5 i 6 znajduje się opis a na stronie 20 i 21 gotowy wzór takiego oświadczenia.

2)

Na stronie 5 jest wykaz stawek i przypisanych kodów literowych. Do dnia 31 lipca 2019 r. podatnik może stosować obecne przypisanie, od 1 sierpnia nowe - par. 59 rozporządzenia. Czas na wprowadzenie: 01 sierpnia 2019 roku.

Kasy fiskalne online:

Przypominamy też o zmianach obowiązujących od 1 maja 2019 r, m in o ulgach na zakup kas fiskalnych (tylko online) oraz o konieczności wprowadzenia kas fiskalnych online zgodnie z harmonogramem. Link do artykułu znajduje się tutaj.


124 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page