top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Zaległe urlopy wypoczynkowe: 30.09


30 września mija termin wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego za 2018 rok. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego ani nie może zamienić go na ekwiwalent pieniężny, nawet jeżeli sam o to wnioskuje. Jeżeli pracodawca nie udzieli zaległego urlopu wypoczynkowego do końca września, naraża się w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy na mandat karny w kwocie od 1000 zł do 30 000 zł.

Urlop wypoczynkowy udzielany jest na podstawie planów urlopowych uzgodnionych przez pracodawcę z pracownikami. Jeżeli nie ma planów urlopowych w firmie, to urlop wypoczynkowy udzielany jest na wniosek pracownika po uzyskaniu zgody pracodawcy.

Jeżeli pracownik nie będzie chciał wykorzystać zaległego urlopu wypoczynkowego, to pracodawca zgodnie z wyrokiem SN z 24 stycznia 2006 roku, sygn. akt I PK 124/05 może nakazać wykorzystanie tego urlopu poprzez wskazanie na piśmie terminu jego wykorzystania. Wystarczy, że 30 września będzie dniem rozpoczynającym wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego.

Jeżeli pracownik stawi się w pracy w terminie, w którym powinien wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy, pracodawca może nie dopuścić go do pracy. Istnieje też możliwość nałożenia kary porządkowej na pracownika za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy.

Autor: Alicja Borowska-Woźniak

70 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page