top of page
Szukaj
  • ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Zaległe urlopy wypoczynkowe: 30.09


30 września mija termin wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego za 2018 rok. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego ani nie może zamienić go na ekwiwalent pieniężny, nawet jeżeli sam o to wnioskuje. Jeżeli pracodawca nie udzieli zaległego urlopu wypoczynkowego do końca września, naraża się w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy na mandat karny w kwocie od 1000 zł do 30 000 zł.