top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraASCS-Consulting usługi księgowe Poznań

Dni wolne za święta przypadające w soboty w 2020 roku


Każde święto przypadające w sobotę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jeżeli pracownicy pracują w podstawowym systemie czasu pracy, gdzie sobota jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (pracownicy pracują od poniedziałku do piątku), to za święto przypadające w sobotę pracownicy muszą otrzymać dzień wolny od pracy.

W 2020 roku dwa święta przypadają w soboty. Jedno w sierpniu (15 sierpnia), drugie w grudniu (26 grudnia). W tych dwóch miesiącach pracodawca musi wyznaczyć dla pracowników jeden dzień wolny. Bez znaczenia jest to, czy ten dzień będzie przypadać przed świętem, czy po nim. Ważne, by był w tym samym miesiącu, co święto.

Pracodawca może sam zdecydować, który dzień będzie dniem wolnym. Nie musi mieć na to zgody pracowników. Może jednak wziąć pod uwagę ich wnioski. Pracodawca może również wyznaczyć różne dni wolne dla różnych grup pracowników, aby zapewnić ciągłość pracy firmy. Jeżeli pracownik będzie przebywać na zwolnieniu lekarskim w dniu, który został wyznaczony jako dzień wolny za święto przypadające w sobotę, to nie trzeba mu wyznaczać innego dnia wolnego.

Pracodawca powinien odpowiednio wcześniej wskazać dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Najlepiej zrobić to na początku roku wydając zarządzenie (--->>>> wzory zarządzeń do pobrania). Można zrobić to w innym terminie, ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, w którym jest wskazany dzień wolny.

Tabela poniżej prezentuje normy czasu pracy w 2020 roku w zależności od etatu. Podane normy uwzględniają dzień wolny za święto przypadające w sobotę:

Autor: Alicja Borowska-Woźniak

3378 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page