top of page
Szukaj
 • Zdjęcie autoraIwona Kot ASCS-Consulting

Branżowa Tarcza Antykryzysowa - nr 5

Jest projekt pomocy dla branż gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej ale także punktów sprzedaży detalicznej.

Sejm ma obradować nad projektem w dniu dzisiejszym.

Zakłada on:


1. Zwolnienie ze składek ZUS - składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r, pod warunkiem:

 • prowadzenia działalności na dzień 30 września 2020 r. dla rodzaju przeważającej działalności PKD 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z

 • zgłoszenia do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek

 • spadku przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych za listopad 2020 r. w stosunku do przychodu za listopad 2019 r o co najmniej 40%

 • wniosek do ZUS wraz z oświadczeniem będzie można złożyć do 31 stycznia 2021 r

 • projekt przewiduje możliwość przedłużenia zwolnienia ze składek ZUS na kolejne miesiące

2. Jednorazowe świadczenie postojowe – za październik lub listopad 2020, pod warunkiem:

 • prowadzenia działalności na dzień 30 września 2020 r. dla rodzaju przeważającej działalności PKD 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.04.Z

 • skorzystanie ze świadczenia postojowego przewidzianego wcześniejszymi regulacjami

 • spadku przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych za październik lub listopad 2020 r. w stosunku do przychodu za październik lub listopad 2019 r o co najmniej 40%

 • wysokość świadczenia postojowego to 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia lub 50% dla ryczałtowców zwolnionych z podatku VAT z tyt. art. 113

 • projekt przewiduje możliwość przedłużenia wypłaty świadczenia postojowego na kolejne miesiące

3. Bezzwrotna dotacja 5 000 zł – brak jest zapisów na ten temat w projekcie ustawy, ale są zapowiedzi wprowadzenia.


Autor: Iwona Kot


113 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
bottom of page