top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Projekt „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” - rusza lada moment.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, projekt nr RPWP.01.05.02-30-0001/20


Celem projektu jest wsparcie wielkopolskich przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19 w finansowaniu kapitału obrotowego, czyli finansowaniu bieżącej działalności firmy.

Można liczyć na bezzwrotne dofinansowanie w kwocie co najmniej 7 tys zł.


DLA KOGO?


Grantobiorcą mogą być wszystkie mikro- i małe przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni, które spełniają wszystkie warunki łącznie:

  1. są MŚP z siedzibą w województwie wielkopolskim wg CEiDG lub KRS (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku o grant);

  2. prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r;

  3. nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. (w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/ 2014);

  4. w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;

  5. odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19;

  6. na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: I. rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub II. zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość.

Nabór ma być uruchomiony w najbliższych dniach, a wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków.


Z projektem wniosku można zapoznać się już teraz.

Zal. 1 - Wniosek o grant
.pdf
Pobierz PDF • 507KB

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie WARP: https://grant.warp.org.pl/


Równocześnie informujemy, że powyższe opracowanie ma charakter wyłącznie informacyjny, a samego procesu nie wspieramy i nie udzielamy żadnych dodatkowych informacji. Informacje udzielane są natomiast przez WARP:


Biuro projektu:

ul. Piekary 19, 61-823 Poznań


e-mail: grant@warp.org.pl


tel.: 61 65 06 220 lub 61 65 63 500 lub 514 035 152

513 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Opmerkingen

Beoordeeld met 0 uit 5 sterren.
Nog geen beoordelingen

Voeg een beoordeling toe
bottom of page