top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraAlicja Borowska-Woźniak ASCS-Consulting

Zgłaszanie do ZUS umów o dzieło od 1.01.2021 roku

Do końca roku 2020, umowy o dzieło nie podlegają w ogóle pod system ZUS. Oznacza to, że od wynagrodzeń wynikających z tych umów nie są potrącane żadne składki, ponadto wykonawcy dzieła nie są zgłaszani do ZUS.

Od 1 stycznia 2021 roku kwoty wynikające z umów o dzieło nadal będą wolne od składek, ale zostanie nałożony nowy obowiązek na płatników składek i osoby fizyczne zlecające dzieło: zawierane umowy o dzieło będą musiały być w terminie 7 dni od ich zawarcia zgłaszane do ZUS. Nie trzeba będzie zgłaszać do ZUS jedynie umów o dzieło, jeśli wykonawcę dzieła i zamawiającego łączy jednocześnie stosunek pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy będzie wykonywana praca na rzecz pracodawcy, z którym wytwórca dzieła pozostaje w stosunku pracy.


Zgłoszenia dokonywane będą na formularzu RUD. Oprócz standardowych danych wykonawcy dzieła i zamawiającego dzieło, trzeba będzie podać datę zawarcia takiej umowy oraz okres jej obowiązywania. Obowiązkowe będzie też podanie przedmiotu umowy, co jest nowością, bo w przypadku umowy zlecenia nie ma takiego wymogu. Ułatwi to z pewnością ZUS weryfikowanie, czy przedmiot umowy może być rzeczywiście dziełem. Należy pamiętać, że jak na razie umowy o dzieło są nieoskładkowane i ZUS nie ma informacji na temat zawieranych umów dzieł. Jedynie w wyniku kontroli w danej firmie ZUS może sprawdzić zawarte umowy o dzieło i ustalić, czy rzeczywiście przedmiot umowy ma charakter umowy o dzieło, czy raczej umowy o pracę bądź umowy zlecenia. Jeżeli okaże się, że umowa o dzieło ma charakter umowy o pracę bądź umowy zlecenia, to trzeba ją zgłosić do ZUS i odprowadzić składki od początku trwania umowy. Po wejściu w życie przepisu oraz projektu formularza RUD, ZUS będzie miał w swojej bazie ewidencję umów o dzieło oraz będzie mógł na bieżąco weryfikować charakter zawieranych umów.

Na razie nie ma projektu zakładającego oskładkowania umów o dzieło. Ale ZUS od stycznia 2021 dzięki nowym przepisom będzie mieć pod większą kontrolą zawierane umowy o dzieło i należy się spodziewać, że zwiększy się liczba umów o dzieło, które zostaną w skutek weryfikacji zgłoszeń, przemianowane na umowy zlecenia bądź umowy o pracę. Z tego względu należy dokładnie rozważyć przy zawieraniu umowy, czy dana umowa kwalifikuje się na umowę o dzieło, bo ZUS łatwiej niż kiedyś będzie mógł skontrolować zawierane umowy.


autor: Alicja Borowska-Woźniak

93 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page