top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Czy posiłki biznesowe mogą być zaliczone do kosztów podatkowych ?


W praktyce biznesowej bardzo często zdarza się, że przedsiębiorcy w ramach dobrej praktyki, zapraszają swoich kontrahentów na wspólny posiłek. Ale czy koszty wspólnego lunchu, czy kolacji, mogą być zaliczone do kosztów podatkowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ? Czy jednak są kosztem reprezentacji i w związku z tym muszą być z nich wyłączone?

To w związku z zapisem art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych: nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Przy czym ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „reprezentacja”. W związku z tym powstają wątpliwości, czy poniesione przez przedsiębiorcę koszty poczęstunków i posiłków podczas spotkań biznesowych stanowią koszty uzyskania przychodu.

W kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów wypowiedział się Minister Finansów w Interpretacji Ogólnej z dnia 25 listopada 2013 r., Nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521.

Analizując przedmiotową kwestię Minister Finansów odniósł się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2013 r. gdzie zauważył, iż na podstawie przedmiotowego orzeczenia można ustalić ogólne zasady wykładni ww przepisów. Z wyroku wynika, iż:

1.Wymienienie w przepisach podatkowych jako przykładowych kosztów reprezentacji wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, iż wydatki tego rodzaju zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Każdy przypadek powinien być oceniany odrębnie, przy uwzględnieniu warunków i okoliczności uzasadniających poniesienie wydatków.

2.Dla zakwalifikowania wydatków jako wydatków na reprezentację wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów nie ma znaczenia miejsce podania poczęstunku, świadczenie usług gastronomicznych, a także ich wystawność, wytworność, okazałość. Nie jest bowiem możliwe skonstruowanie jednakowego dla wszystkich podmiotów gospodarczych miernika poziomu wystawności, wytworności, okazałości czy przepychu.

3.Z wyłączenia na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 PDOP i art. 16 ust. 1 pkt 28 PDOF korzystają wydatki, których wyłącznym celem jest wykreowanie określonego wizerunku podatnika, dobrego obrazu jego firmy, działalności oraz stworzenie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań.

Każda sprawa powinna być przedmiotem odrębnej oceny pod kątem okoliczności, w jakich doszło do poniesienia wydatków. Wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych powinny spełniać wymogi przepisów art. 22 ust. 1 PDOF lub art. 15 ust. 1 PDOP. Ich celem powinno być zatem osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenia źródła przychodów. Do tej kategorii nie należą wydatki ponoszone np. na „obiady dla rodziny”, „fundowane przyjęcia dla znajomych”, „na usługi rozrywkowe”.

115 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page