top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Zakup czy leasing: co jest bardziej opłacalne dla firmy ?


Bardzo często klienci pytają nas, co jest bardziej opłacalne: leasing czy zakup.

Pytanie i odpowiedź, wydają się bardzo oczywiste: jeśli masz pieniądze, wolne środki, to oczywiście zakup. Dlaczego ? Ponieważ leasing kosztuje. Przeciętny koszt, na atrakcyjnych w miarę warunkach to 12% wartości.

Biorąc pod uwagę jednak ograniczenia podatkowe, wynikające z obu ustaw o podatkach dochodowych, odpowiedź nie jest już taka oczywista.

Otóż zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16 ust.1 pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego (…) w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

Co to oznacza ? Nic innego, że zakup auta osobowego będzie kosztem podatkowym (poprzez odpisy amortyzacyjne) do wartości w zł stanowiącej równowartość 20 tys EUR.

A leasing ? W leasingu takich ograniczeń już nie ma. Kosztem podatkowym są raty leasingowe w całości, bez limitu do wartości.

Reasumując, z jednej strony zakup nie kosztuje 12% wartości tak jak leasing, z drugiej strony podlega limitowaniu podatkowemu.

Już na pierwszy rzut oka widać, że im auto droższe, tym leasing jest bardziej opłacalny. Pytanie więc, przy jakiej wartości. Albo przy jakiej wartości obie metody osiągną break even point (BEP) ?. Aby odpowiedzieć na to pytanie, posłużmy się prostym wzorem*, gdzie BEP = (X):

(X) x L x P - [(X) x L – (X)] = 20.000 eur x NBP x P, gdzie:

(wzór* – opracowanie własne)

L – koszt leasingu

P – stawka podatku (PIT lub CIT)

NBP – kurs NBP

Przykład:

Oprocentowanie leasingu wynosi 12%, stawka podatku dochodowego (powiedzmy CIT) = 19%, a kurs NBP wg powyżej opisanych zasad = 4,3.

Podstawiamy:

(X) x 1,12 x 0,19 – [(X) x 1,12 – (X)] = 20.000 eur x 4,3 x 0,19

Po przekształceniu wzoru otrzymujemy:

1,12(X) x 0,19 – 1,12(X) + (X) = 86.000 zł x 0,19

0,2128(X) – 1,12(X) + (X) = 16.340 zł

0,0928(X) = 16,340 zł

(X) = 176.078 zł

To oznacza, że przy powyższych założeniach, w stosunku do auta osobowego o wartości 176.078 obie metody, czyli zakup i leasing są na równi opłacalne pod względem podatkowym, gdyż dźwignia podatkowa w 100% kompensowana jest poprzez koszt leasingu (w przykładzie 12%).

W każdym przypadku, w którym auto osobowe będzie tańsze niż 176.078 zł, bardziej opłacalny będzie zakup, podobnie w każdym przypadku gdy wartość auta będzie wyższa, bardziej opłacalny będzie leasing. Np. auto osobowe o wartości 400.000 zł, w przypadku leasingu – wliczając koszt leasingu – pozwoli nam uzyskać oszczędność podatkową w wysokości około 37.120 zł, podczas gdy zakup – który nas nie kosztuje 12% - tylko 16.340 zł. Różnica jest więc istotna, jak widać przekracza aż 20 tys zł.

91 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page