top of page
Szukaj
  • ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - nowy obowiązek dla spółek


W dniu 13.10.2019 (zbieżność z dniem wyborczym jest oczywiście przypadkowa) został wprowadzony w życie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, mowa jest o zgłoszeniu, które jest składane w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.