top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraASCS-Consulting usługi księgowe Poznań

Indywidualny mikrorachunek podatkowy od 1.1.2020 roku

Zaktualizowano: 6 sty 2020


Od 1 stycznia 2020 roku Ministerstwo Finansów utworzy indywidualny rachunek podatkowy dla każdej osoby lub organizacji posiadającej NIP lub PESEL.

Indywidualny rachunek podatkowy będzie pozwalał na dokonywanie wpłat do US na następujące rodzaje podatków i opłat:

  • PIT (kod podatkowy: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PPL, PIT-7, PIT-8AR, PIT-CFC);

  • VAT (kod podatkowy: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-14, VAP-1, VAI, VAT-IM, VAT-In);

  • CIT (kod podatkowy: CIT-6AR, CIT-6R, CIT-8, CIT-8AB, CIT-8A, CIT-8B, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-14, CIT-CFC);

  • opłaty niedotyczące podatków tj.: opłaty skarbowe, opłaty skarbowe i inne, opłaty wynikające z ustawy o grach hazardowych, należności celne, odsetki od lokat terminowych ustanowionych ze środków zgromadzonych na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa, odsetki od udzielonych z budżetu państwa pożyczek krajowych i zagranicznych, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, kary porządkowe, koszty postępowania i koszty postępowania administracyjnego, spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa, dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej, inne dochody określone w ustawach lub umowach międzynarodowych.

Swój indywidualny numer mikrorachunku podatkowego można sprawdzić już teraz korzystając z generatora, podając swój numer PESEL (osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej) lub NIP (os fizyczne prowadzące dz.g., spółki i organizacje):

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego W sytuacji zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, nazwy, nazwiska numer indywidualnego rachunku podatkowego pozostaje niezmienny.

Zobowiązania podatkowe z tytułu CIT, VAT oraz PIT powstałe przed 31 grudnia 2019 roku, które będą regulowane począwszy od 1 stycznia 2020 r., podlegają wpłacie już na indywidualny mikrorachunek podatkowy więc zobowiązania podatkowe powstałe w grudniu/IV kwartale 2019 z tytułu PIT, CIT czy VAT będą podlegać obowiązkowi wpłaty już na indywidualny rachunek.

Podatnik nieposiadający zaległości podatkowych w momencie dokonywania przelewu będzie mógł określić, jaki typ zobowiązania chce uregulować, tzn. PIT, CIT, VAT lub inne. Jeżeli w tytule przelewu podatnik nie wskaże podatku, który ma zostać nim rozliczony, wówczas naczelnik urzędu skarbowego rozliczy zobowiązanie o najstarszym terminie wymagalności. Jeśli jednak podatnik posiada zaległości podatkowe względem urzędu skarbowego, wówczas dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku – na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

Indywidualny mikrorachunek podatkowy NIE DOTYCZY: ZUS płatność jak dotychczas na indywidualny rachunek składkowy https://eskladka.pl Pozostałych podatków np. podatek od czynności cywilnoprawnych będący opłacany w dotychczasowy sposób, tj. na rachunki bankowe urzędów skarbowych.

Czy to jest faktyczne ułatwienie dla przedsiębiorcy i niezbędna zmiana pozostawiamy do własnej oceny.

Mamy nadzieję że będziecie Państwo świadomi za jakie zaległości płacicie (jakie kwoty ewentualnych odsetek US pobierze, bo one będą w pierwszej kolejności pokrywane z wpłaty) i jakie kwoty np. faktycznie zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy, będziemy mieli wpisać w Waszym PIT rocznym.

Autor: Agnieszka Starczyńska

327 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page