top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Czy sprzedaż każdej usługi transportowej od 1.10.2020 powinna być oznaczona GTU_13 ?

Zaktualizowano: 26 paź 2020

Od dnia 1.10.2020 roku, każdy podatnik VAT czynny zobowiązany jest do oznaczania transakcji sprzedaży zawierających się w grupowaniu GTU_1 do GTU_13 specjalnymi kodami. Oznaczenia te są następnie przenoszone do nowego pliku JPK_VAT i przesyłane co miesiąc do Ministerstwa Finansów. Pełne opracowanie tego zagadnienia znajduje się tutaj.

Jednym z grupowań jest GTU_13 - "Usługi transportowe i gospodarki magazynowej".

Potocznie mogłoby się wydawać, że każda usługa transportowa wymieniona na fakturze, powinna zawierać kod GTU_13. Zgodnie jednak z wyjaśnieniami Krajowej Informacji Skarbowej, kod GTU_13 dotyczy usług wykonywanych samoistnie, tzn oddzielnie od innych świadczeń. Oznacza to, że przykładowo sprzedaż towaru przez internet, gdzie na fakturze w pierwszej pozycji jest towar, a w drugiej pozycji "transport", zdaniem Krajowej Informacji Skarbowej, taka usługa transportowa jest tylko elementem dostawy towaru, ściśle z nią połączona, nie stanowiąca oddzielnego świadczenia, i w związku z tym nie powinna podlegać grupowaniu GTU_13:


"...w sytuacji, gdy na jedno świadczenie (dostawa towarów) składa się kilka świadczeń (transport stanowi koszt dodatkowy) wówczas czynnością podlegająca opodatkowaniu jest dostawa towaru a wartość transportu stanowi jedynie element kalkulacyjny czynności głównej.

Jeżeli świadczenia (czynności) dokonane przez podatnika na rzecz nabywcy są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie do celów stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W takim przypadku oznaczenie GTU_13 nie znajdzie zastosowania..."


Co ważne, kurier oczywiście świadczy usługę transportową, i w swojej ewidencji sprzedaży będzie zobowiązany wykazać kod GTU_13. Natomiast dostawca (sprzedawca) towaru, który następnie zakupioną od kuriera usługę transportową doliczy nabywcy swojego towaru i wykaże ją na swojej fakturze sprzedaży (oprócz towaru), będzie zwolniony z obowiązku wykazania kodu GTU_13, który tu nie będzie miał zastosowania.


Ponadto, kod GTU_13 obejmuje swoim zakresem usługi transportu i magazynowania towarów, natomiast nie obejmuje transportu osób.


Pełna treść odpowiedzi Krajowej Informacji Skarbowej znajduje się poniżej:

odpoweidz_KIS_GTU_13
.pdf
Download PDF • 51KB

588 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page