top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Fiskus będzie miał dostęp do firmowego konta firmy. Codziennie.


To nie żart. Ministerstwo Finansów codziennie będzie otrzymywało wyciąg z konta firmowego. I to już od 1 września 2017. Taki projekt resort finansów przedstawił we wtorek 23 maja.

Z projektu wynika, że banki oraz SKOK będą zobowiązane do codziennego przekazywania fiskusowi dziennego raportu wszystkich transakcji na firmowym koncie. Dotyczyć ma to małych, średnich i dużych firm. Pliki z danymi będą przekazywane w formie XML, jako tzw. „Jednolity Plik Kontrolny – wyciąg bankowy” (JPK_WB). Na razie nie będzie to dotyczyło mikroprzedsiębiorców ***. Ci zostaną włączeni za rok, tj. od 1 lipca 2018 roku.

Przy tej okazji resort finansów planuje zrobić ukłon do rzetelnych przedsiębiorców, którzy nierzadko padają ofiarą nieuczciwych podmiotów (i np. tracą prawo do odliczenia podatku). Ministerstwo proponuje ograniczenie tajemnicy skarbowej, aby skarbówka mogła swobodnie informować firmy, że ich kontrahent nie złożył deklaracji, nie ujawnił w niej wszystkich danych lub po prostu nie zapłacił podatku. W praktyce – jak wynika z uzasadnienia – resort zamierza ostrzegać firmy o podejrzanych transakcjach i nieprawidłowościach. Korzyść ma być obopólna: uczciwy biznes będzie rzadziej padać ofiarą oszustów, a fiskus ma zyskać miliardy złotych rocznie więcej – oczywiście z podatków : )

Dane JPK_WB obejmowałyby takie dane jak:

- dane nabywcy i odbiorcy płatniczego, czyli ich nazwy, adres, NIP, REGON;

- numer rachunku nabywcy i rachunku obcego;

- data i czas obciążenia rachunku sprzedawcy lub data i czas dokonania wpłaty gotówkowej;

- kwota i waluta;

- tytuł i opis zlecenia płatniczego;

- saldo rachunku przedsiębiorcy po realizacji zlecenia płatniczego;

- informacja o numerze rachunku wirtualnego utworzonego w celu identyfikacji masowych płatności, jeśli zlecenie płatnicze dotyczy takich płatności.

Przy okazji informujemy też, Państwa rejestry VAT – w przypadku małych i średnich firm - są co miesiąc raportowane do Ministerstwa Finansów w formie pliku XML (JKP_VAT). Rejestry mikroprzedsiębiorców będą raportowane co miesiąc od stycznia 2018 roku.

Poza tym na żądanie organów skarbowych, będzie wkrótce konieczność przekazywania transakcji ze wszystkich innych obszarów:

- księgi rachunkowe - JPK_KR - struktura obejmująca księgę główną oraz zestawienie obrotów i sald,

- magazyn – JPK_MAG,

- faktury – JPK_FA - zawierająca poszczególne pozycje ujęte na fakturach sprzedażowych (w rozbiciu na pojedyncze linie faktur),

- podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPiR,

- ewidencja przychodów – JPK_EWP.

*** mikroprzedsiębiorcą jest podmiot, który co najmniej w 2015 r. lub w 2016 r. spełniał łącznie dwa poniższe warunki:

- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych lub sumę aktywów bilansu - nie przekraczające równowartości 2 mln euro oraz

- zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników.

94 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page