top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Możliwość zmiany formy opodatkowania działalności od nowego roku podatkowego

[dotyczy podatników prowadzących 1-os działalność gospodarczą]


Nowy rok przynosi nowe możliwości, nie tylko w życiu prywatnym czy zawodowym, ale również w zakresie podatku dochodowego. Obecnie zmiana formy opodatkowania jest możliwa poprzez zgłoszenie zmiany do 20 dnia następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca osiągnął pierwszy przychód w nowym roku (za wyjątkiem karty podatkowej i ryczałtu).

Dzięki zmianie dopasowanej do profilu i rozmiaru działalności możliwe jest zoptymalizowanie obciążeń podatkowych, a co za tym idzie - utrzymanie większej płynności finansowej firmy.

Zmiana formy opodatkowania wymaga powiadomienia urzędu skarbowego o tym fakcie:

  1. do 20 stycznia, jeżeli podatnik wybrał kartę podatkową lub zmienia kartę podatkową na inną formę opodatkowania,

  2. do 20 dnia następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w nowym roku - w pozostałych przypadkach (zasady ogólne czyli wg skali i podatek liniowy)

Przedsiębiorca decydujący się rozliczać na podstawie ryczałtu, skali podatkowej lub podatku liniowego powinien złożyć pismo (oświadczenie / wniosek / zawiadomienie) do naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub za pomocą wniosku CEiDG-1. Forma takiego pisma nie jest wskazana w przepisach, ważne jest jednak, by zawierało dane podatnika wraz z numerem NIP, datę, informację, do kogo adresowane jest to pismo (naczelnik urzędu skarbowego) oraz określenie formy opodatkowania, na którą decyduje się podatnik. Pismo, które nie zawiera takich danych, może zostać uznane przez urząd za niekompletne.

Uwaga

w przypadku naszych Klientów: zrobimy to za Państwa, prosimy tylko o jak najszybszą informację o podjętej decyzji.


Która forma opodatkowania bardziej się opłaca ?


a. Stawki podatku - zasady ogólne (skala), podatek liniowy


Przy zasadach ogólnych stawki podatku wynoszą odpowiednio 17 i 32%. Stawkę 17% stosuje się przy dochodach do 85 528 zł rocznie, jednak po przekroczeniu tej kwoty od nadwyżki odprowadza się 32% podatku.

Przy podatku liniowym natomiast podatek wynosi 19% niezależnie od wysokości dochodów.


Która stawka jest korzystniejsza ? Zależy oczywiście od wysokości dochodu. Przekroczenie pułapu 85 528 zł nie oznacza od razu że bardziej opłaca się przejść na podatek liniowy, gdyż pamiętajmy że przy zasadach ogólnych stawka jest niższa, zatem 85 528 zł opodatkowujemy 17% a nie 19% jak przy liniowym. Przy założeniu samych stawek (bez uwzględnienia poniższego punktu b.) break even point można policzyć następująco:


(85 528 zł x 0,17) + [(?-85 528 zł) x 0,32] = ? x 0,19

14 540 zł + 0,32? – 27 369 zł = 0,19?

0,32? – 0,19? = 12 829 zł

0,13? = 12 829 zł

? = 98 685 zł


Zatem roczny dochód (nadwyżka przychodu nad kosztami podatkowymi) w wysokości 98 685 zł oznacza, że w przypadku skali podatkowej i podatku liniowego obciążenie podatkowe jest dokładnie takie same.


b. Ulgi i odliczenia: stawki podatku to nie wszystko


W zakresie ulg możliwych do zastosowania przy rozliczeniach rocznych dla podatników stosujących te dwie formy opodatkowania, można stwierdzić, że znacząco się one różnią.


Podatnicy, którzy wybrali skalę podatkową (zasady ogólne), mogą korzystać ze wszystkich dostępnych przywilejów, takich jak rozliczenie wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, ulga na dzieci, internet, rehabilitacyjna, odliczenie strat z lat ubiegłych i wiele innych. Oczywiście, podatnicy mogą również odliczyć od dochodu składki zapłacone na ubezpieczenie społeczne oraz od podatku częściowo składki na ubezpieczenie zdrowotne.


Osoby rozliczające się za pomocą podatku liniowego są tych ulg w większości pozbawieni - od dochodu mogą odliczyć stratę z lat ubiegłych, składki na ubezpieczenie społeczne oraz od podatku częściowo składki na ubezpieczenie zdrowotne w takiej samej wysokości, co osoby rozliczające się według skali podatkowej. Możliwe jest również odliczenie wpłat dokonanych na IKZE i zastosowanie ulgi termomodernizacyjnej.


Warto też wspomnieć, że 1 stycznia 2021 r. zmieniają się zasady rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu (uwaga: ustawodawca mylnie nazywa ten podatek "dochodowym" gdyż ta forma opodatkowania dotyczy opodatkowania przychodu a nie dochodu, stąd właściwie jest to podatek "przychodowy"). Możliwość skorzystania z tej formy opodatkowania będzie przysługiwała większej liczbie podatników niż dotychczas. Zmniejszają się również stawki podatku zryczałtowanego dla niektórych grup zawodów. Należy zwrócić uwagę, że nie można porównywać samych stawek, ryczałt płaci się bowiem od przychodów, a nie – jak w przypadku wcześniej omówionych form opodatkowania (skala, liniowy) – od dochodów. Przy ryczałcie nie odlicza się kosztów uzyskania przychodów (odliczyć można jednak składki na ZUS), ponadto ryczałtowcy tracą prawo do wielu ulg podatkowych, m.in. najpopularniejszej ulgi na dziecko, a także do rozliczania się wraz z małżonkiem. Wspomnimy tylko, że

a. podatkiem ryczałtowym można się rozliczać do wysokości 2 mln EUR przychodu rocznie (powyżej ta forma opodatkowania nie jest możliwa)

b. od 1 stycznia 2021 roku możliwością zastosowania tej formy opodatkowania objęto prawie wszystkie branże: w praktyce oznacza to, że z ryczałtu nie będą mogli korzystać tylko przedsiębiorcy prowadzący apteki, kupujący lub sprzedający wartości dewizowe, handlujący częściami lub akcesoriami do pojazdów mechanicznych oraz wytwarzający wyroby akcyzowe

c. stawki podatku zryczałtowanego od przychodu (a nie dochodu, gdyż tu nie ma kosztów podatkowych) w zakresie zmian od 1.1.2021 roku wynoszą 17% dla wolnych zawodów (zamiast 20% stosowanych do końca 2020 roku) oraz 15% (zamiast 17% stosowanych do końca 2020 roku) w odniesieniu do takich usług jak pośrednictwo, magazynowanie czy usług sprzedaży miejsc reklamowych (...).

 

Nadchodzący post: ulga ZUS-PLUS czyli niższe składki ZUS od 2021 roku (zostanie opublikowany wkrótce)

463 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page