top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraAlicja Borowska-Woźniak ASCS-Consulting

Nowy formularz PIT-2 od 2023 roku

Wprowadzenie przepisów tzw. Polskiego Ładu w styczniu 2022 spowodowało liczne, często niekorzystne, zmiany w naliczaniu wynagrodzeń. Zamieszanie spowodowało m.in. oświadczenie PIT-2, które jest stosowane od wielu lat, natomiast w przypadku tzw. Polskiego Ładu okazało się, jak duże ma znaczenie przy zmianie przepisów. To spowodowało, że Ministerstwo Finansów postanowiło w znaczący sposób zmienić przepisy odnośnie składania PIT-2, jak również dodało na samym formularzu szereg innych oświadczeń i wniosków, które mają wpływ na wysokość zaliczki na podatek, a które wcześniej były składane na odrębnych formularzach.

Zmianie uległ sam termin składania PIT-2. Dotąd można go było składać tylko przed pierwszą wypłatą w roku podatkowym. Od 2023 roku można złożyć go w dowolnym momencie. Płatnik, który otrzyma oświadczenie PIT-2, musi najpóźniej w następnym miesiącu uwzględnić je przy naliczaniu wynagrodzenia.


PIT-2 dotąd można było złożyć jednemu płatnikowi, co oznaczało, że w 2022 roku tylko jeden pracodawca mógł obniżyć zaliczkę na podatek o kwotę 300 zł miesięcznie. Od 2023 roku PIT-2 można złożyć dwóm a nawet trzem płatnikom i każdy z nich będzie wtedy zobligowany do pomniejszania zaliczki na podatek. Natomiast na oświadczeniu należy wskazać, o jaką kwotę płatnik ma dokonywać obniżenia. W przypadku jednego płatnika jest to nadal 300 zł miesięcznie, ale jeśli PIT-2 zostanie złożone dwóm płatnikom, to wtedy każdy z nich będzie obniżał zaliczkę na podatek o 150 zł miesięcznie (w przypadku trzech płatników każdy będzie obniżał o 100 zł). Oczywiście nadal można składać PIT-2 tylko jednemu płatnikowi.


Istotną zmianą jest to, że PIT-2 mogą składać również inne osoby będące np. na umowie zleceniu lub wykonujące dzieło. Jest to nowość, bo dotąd takie osoby mogły jedynie w rozliczeniu rocznym odzyskać nadpłacony podatek. Jeżeli umowa zlecenie jest jedynym źródłem przychodu, to warto w 2023 złożyć oświadczenie PIT-2, bo wtedy zwiększy się miesięczne wynagrodzenie netto ( zamiast czekać na zwrot podatku w rozliczeniu rocznym).


Na nowym formularzu PIT-2 znalazły się również oświadczenia, które dotąd składało się na oddzielnych dokumentach. W punkcie E formularza PIT-2 w wersji 9 (obowiązującej od 2023) jest oświadczenie o preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko.


Punkt F dotyczy pracowników, których miejsce zamieszkania jest poza miejscowością, gdzie znajduje się zakład pracy. W takim przypadku mogą skorzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (dotąd było to składane na odrębnym formularzu).


Punkt G na formularzu PIT-2 daje możliwość zwolnienia z podatku dochodowego poprzez oświadczenie, że spełnia się jeden ze wskazanych w tym punkcie warunków.


Punkt H jest dla osób, które nie chcą mieć stosowanej ulgi dla młodych bądź nie chcą mieć stosowanych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów (bo np. są zatrudnieni w innych zakładach pracy i tam już mają te koszty stosowane). Natomiast w punkcie I zatrudniony może wskazać, że nie chce mieć stosowanych 50% koszty uzyskania przychodu.

Ostatni wniosek w punkcie J jest dla osób, które przewidują, że uzyskane dochody w roku podatkowym nie przekroczą 30 000 zł. Te osoby mają możliwość wnioskowania o niepobieranie zaliczek na podatek.


Nie ma obowiązku składania nowego formularza PIT-2, ponieważ złożony w ubiegłych latach PIT-2 nie traci ważności. Natomiast warto przejrzeć nowy formularz i zastanowić się, czy nie potrzeba jednak zaktualizować jakiś oświadczeń lub wniosków. Nowy formularz PIT-2 daje też możliwość wycofania złożonego wcześniej wniosku czy oświadczenia. Nowy formularz PIT-2 można złożyć w dowolnym terminie, natomiast należy mieć na uwadze, że nowe przepisy (np. o możliwości złożenia PIT-2 przez zleceniobiorców) obowiązują już od stycznia 2023, co oznacza, że dotyczą wynagrodzeń za grudzień 2022 wypłaconych w styczniu 2023, także warto złożyć przed pierwszą wypłatą w 2023 roku.


Wersję PIT-2 obowiązującą od 1.1.2023 roku mozna pobrać tutaj:

PIT-2_(9)19
.pdf
Pobierz PDF • 291KB

216 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page