top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraASCS-Consulting usługi księgowe Poznań

Odroczenie płatności składek ZUS ?

Zaktualizowano: 22 mar 2020

ZUS zapowiedział, że przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o odroczenie zapłaty składek za luty, marzec i kwiecień 2020 r. w związku z koronawirusem. Ma zostać stworzony uproszczony wniosek, który będzie można składać elektronicznie poprzez PUE, osobiście w ZUS, lub przez specjalny adres e-mail oddziału ZUS. Na chwilę obecną ZUS jeszcze nie opublikował wzoru tego wniosku, mimo że od dziś, tj. 17.03.2020 r., istnieje możliwość ubiegania się o odroczenie płatności składek. I pomimo, że termin zapłaty składek za luty 2020 właśnie... minął.Należy pamiętać, że samo złożenie wniosku nie gwarantuje pozytywnego jego rozpatrzenia. Przedsiębiorca będzie musiał uzasadnić, jaki wpływ na funkcjonowanie jego firmy ma epidemia koronawirusa (cyt. ZUS z dzisiaj: " (...) firmy które znalazły się w trudnej sytuacji (...)"), brak jest jednak jasnych kryteriów, które musi spełnić przedsiębiorca, aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Pytanie też, jak ZUS - i kiedy - rozpatrzy owe wnioski, skoro samych przedsiębiorców jest ponad 2 mln... Pytanie też, które firmy są w "dobrej sytuacji"...


Można wnioskować o odroczenie składek na: ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeżeli wniosek zostanie odrzucony, to przedsiębiorca zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami, będzie musiał zapłacić za te składki wraz z odsetkami. Natomiast jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony przez ZUS, to oznacza to jedynie przesunięcie terminu opłacenia tych składek, a nie ich umorzenie (!)

Pytanie również, czy przedsiębiorca jesli nie zapłaci składek, w wniosek będzie wciąż rozpatrywany, a w międzyczasie zachoruje: czy nie wypadnie z ubezpieczenia chorobowego ? ZUS o tym nie informuje.


Prosimy o zwrócenie uwagi, że wnioski dotyczą ewentualnego odroczenia samej PŁATNOŚCI składek, wszystkie inne formalności (listy płac, comiesięczne składanie deklaracji DRA, RZA, RCA, RSA, Z-3b, RPA, RNA, RGA i innych) pozostają bez zmian i są wymagane oczywiście w ustawowych terminach.


Ponadto zwracamy uwagę, ze brak płatności składek, nawet po pozytywnym rozpatrzeniu przez ZUS, spowoduje brak możliwości uwzględnienia składek w rachunku podatkowym: niepłacone składki nie obniżają podstawy opodatkowania (ubezpieczenie społeczne) ani nie obniżają samego podatku (ubezpieczenie zdrowotne).


Sama możliwość odroczenia płatności składek ZUS funkcjonuje już od dawna, także nie jest to nowe rozwiązanie. Wydaje się, że obecne rozwiązanie ma po prostu uprościć sam proces wnioskowania, poprzez wprowadzenie nowego formularza.


Prosimy na bieżąco śledzić ten post, będą update-y w miarę napływu informacji z ZUS.


autor: Alicja Borowska-Woźniak


 

update (opublikowany przez ZUS 17.03.2020 w godzinach wieczornych)

============================================

Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem


17 marca 2020


Przedsiębiorco, jeżeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, możesz skorzystać z uproszczonych form pomocy:

- odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,

- zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.


Jeśli chcesz skorzystać z ulg, złóż odpowiedni wniosek w tej sprawie.


Wniosek możesz przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji), złożyć w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub wysłać pocztą.


Jeżeli prowadzisz pełną księgowość, do wniosku musisz dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów możesz dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS, jeśli zapiszesz je wcześniej na dysku komputera.


We wniosku musisz wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.


Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Będziesz musiał więc złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej.


Jeżeli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, wyślemy Ci umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub pocztą (jeżeli nie wskażesz nam adresu mailowego).


Po otrzymaniu dokumentów przejrzyj je i podpisz w odpowiednich miejscach. Podpisane dokumenty musisz nam przekazać z powrotem. Złóż je w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub prześlij pocztą.


Ważne!

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty możesz wysłać nam w postaci skanu na adres e-mail oddziału ZUS (plik xls 64kb) i na tej podstawie udzielimy ulgi. Jednak będziesz musiał wysłać nam również papierowe oryginały dokumentów najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego. Jeśli nie przekażesz ich w formie papierowej do ZUS, uznamy, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.


Ważne!

Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez Ciebie pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, nie będziemy mogli udzielić Ci ulgi.


Jeżeli w ciągu 3 miesięcy Twoja sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie, będziesz mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.


Instrukcja filmowa, jak wypełnić wniosek o odroczenie składek 😉: 

update z dnia 22.03.2020

============================================

Po wykpieniu przez przedsiębiorców "pomocy" rządowej (patrz filmik powyżej), wygląda, że realna pomoc może jednak nastąpić.


Zwolnienie z ZUS dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców


Państwo dopłaci do pensji pracowników do 40 proc. średniego wynagrodzenia firmom, które utrzymają miejsca pracy; zwolnieni z płacenia składek ZUS przez 3 miesiące będą wszyscy samozatrudnieni, mikroprzedsiębiorcy, jeśli ich przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego br. - poinformował prezydent Andrzej Duda.


Prezydent poinformował, że w piątek w godzinach popołudniowych otrzymał projekt ustawy o tzw. "tarczy antykryzysowej". Projekt przewiduje mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 tys. zł, rozszerzony program gwarancji de minimis BGK dla małych i średnich firm (podwyższony zostanie poziom zabezpieczenia kredytu z 60 proc. do 80 proc.) oraz wsparcie w leasingu dla firm z problemami (Agencja Rozwoju Przemysłu przeznaczy 1,7 mld zł na refinansowanie umów leasingowych firm transportowych). W pierwotnym projekcie znalazła się także możliwość odroczenia płatności składek na ZUS o trzy miesiące (późniejsza spłata składek będzie mogła zostać rozłożona na raty).


Prezydent relacjonował postulaty mikro przedsiębiorców, którzy podkreślali w rozmowach z nim, że po okresie kryzysu nie będzie można normalnie wrócić do funkcjonowania, dlatego zawieszenie składek jest ich zdaniem niewystarczającym rozwiązaniem.


"Uznałem, że wprowadzenie trwałego zwolnienia tzn. takiego, że przez trzy miesiące będzie można nie zapłacić składek na ZUS i nie będzie trzeba tych składek potem spłacić, tzn., że to nie będzie żaden dług wobec ZUS-u, że to będzie najnormalniejsze w świecie zwolnienie, musi zostać do ustawy wpisane. Żeby to była gwarancja, że ten koszt nie będzie obciążał samozatrudnionego, czy najmniejszego pracodawcy, jakim jest mikroprzedsiębiorca zatrudniający do 9 osób" - oświadczył.


Po wysłuchaniu tych postulatów - dodał prezydent - zdecydowałem się zwołać w trybie pilnym spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim, minister rozwoju Jadwigą Emilewicz, prezes ZUS Gertrudą Uścińską i prezes BGK Beatą Daszyńską-Muzyczką.


"Po długiej dyskusji, obliczeniach, ustaliliśmy, że zwolnieni z płacenia składek na ZUS przez 3 miesiące będą wszyscy samozatrudnieni, mikroprzedsiębiorcy, jeśli ich przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego 2020 r." - poinformował w sobotę prezydent.


"Dla wszystkich firm, które utrzymają miejsca pracy państwo dopłaci do pensji pracowników do 40 proc. średniego wynagrodzenia" - zapowiedział Andrzej Duda.


Prezydent poinformował, że według szacunków ekspertów koszty takiego rozwiązania wyniosą ok. 13 mld zł miesięcznie. Podkreślił w tym kontekście, że propozycje te - inaczej niż propozycje na Węgrzech - będą powszechne, a nie przeznaczone jedynie dla poszczególnych branż.


"Nie będzie nam łatwo, wszystkim nam nie będzie łatwo: nie będzie łatwo rządzącym, żeby w pełni zrealizować ten program, nie będzie łatwo także przedsiębiorcom, pracodawcom, pracownikom" - ocenił Andrzej Duda.

264 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page