top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Składka zdrowotna 2022 - zmiana podstawy wymiaru

Zaktualizowano: 2 mar 2022

Postulat przedsiębiorców dotyczący wyliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne został uwzględniony. Dochód stanowiący podstawę obliczenia składki zdrowotnej będzie zbieżny z dochodem PIT – na razie w 2 zasadniczych pozycjach: różnic remanentowych i odpisów amortyzacyjnych. Taka zmiana została przyjęta przez Sejm w dniu 9 lutego.

Sejm uchwalił 9 lutego 2022 r. nowelizację ustawy KSH, do której dodano zmiany z zakresu tzw „Polskiego Ładu”. Dlaczego w nowelizacji KSH ? Tego nie wiadomo.


Przyjęte poprawki dotyczą m.in. wprowadzenia definicji podstawy wyliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i uwzględnienia tzw. różnic remanentowych.


Nowelizacje dotyczące Polskiego Ładu zakładają, że roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok podatkowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Do podstawy składki zdrowotnej nie zalicza się także uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej.

Następna z poprawek przewiduje, że przy ustalaniu przez przedsiębiorców dochodu dla celów składki zdrowotnej będą uwzględniane tzw. różnice remanentowe.

Zatem przedsiębiorcy nie zapłacą składki zdrowotnej od wartości towaru i produkcji w toku, który wykazali na dzień 31.12.2021 (w cenie sprzedaży na dodatek).


Ponadto, dochód do obliczenia składki nie będzie powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów do dnia 31.12.2021 roku.

Oznacza to, że podstawa składki zdrowotnej w dalszym ciągu będzie powiększana o przychód ze sprzedaży składnika który nie został zaliczony do środków trwałych i w ślad za tym nie były dokonywane odpisy amortyzacyjne. Przykładowo jeśli w 2021 podatnik zakupił laptopa za kwotę poniżej 10 tys zł, a więc skorzystał z prawa do 1-razowego ujęcia w kosztach (bez odpisów amortyzacyjnych), to jeśli go sprzeda w 2022 roku lub później przykładowo za 6 tys zł, podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej będzie powiększona o 6 tys zł, bez uwzględnienia kosztów zakupu.

Natomiast sprzedaż samochodu, który podlegał amortyzacji, prawie zawsze wygeneruje stratę, a więc drastycznie obniży podstawę a w ślad za tym samą składkę zdrowotną.

Przykład:

Podatnik w 2015 roku zakupił auto osobowe o wartości 100 tys zł, które wprowadził w tej wartości do ewidencji środków trwałych. Przez kolejne 5 lat, poprzez odpisy amortyzacyjne – odniósł tą kwotę w całości w koszty. W 2022 roku sprzeda auto za kwotę 50 tys zł. Na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej będzie zaliczona strata = 50 tys zł (100 tys minus 50 tys), która będzie obniżała dochód wypracowywany na bieżąco.

Przed nowelizacją w tym przykładzie składka zdrowotna byłaby zapłacona od czystego przychodu tj. 4,9% lub 9% od kwoty 100 tys.


Zatem jak widać, warto było walczyć i postulować, Ministerstwo Finansów zrozumiało błąd i poprawiło wadliwe przepisy. Tutaj jeden z wielu artykułów nagłaśniających:


Zmiany dotyczące składki zdrowotnej wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 10 lutego.

4540 wyświetleń2 komentarze

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Tomasz Bętkowski
Tomasz Bętkowski
Mar 10, 2022

Szanowni Państwo, czy ta nowelizacja przepisu w zakresie ustalania podstawy składki zdrowotnej (z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych do 31.12.2021) faktycznie weszła w życie? czy mogę prosić o podanie nr dziennika ustaw?

Like
ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań
ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań
Mar 10, 2022
Replying to

Dzień dobry. Zadane pytanie zawarte jest w Art. 35 projektu (po koniec) Ze strony sejmowej proces kończy się 10 lutego 2022 https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1515 Natomiast ciąg dalszy jest po stronie Senatu: https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1283.html

Like
bottom of page