top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraAlicja Borowska-Woźniak, Agnieszka Starczyńska ASCS-Consulting

Ulga Mały ZUS-PLUS dłużej o 12 miesięcy – ale niestety nie dla wszystkich

Mały ZUS-PLUS to ulga w opłacaniu składek społecznych dla przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychód do 120 tys zł i prowadzili działalność gospodarczą co najmniej 60 dni. Sama wysokość składek – jeśli spełnione są te warunki – zależy już od dochodu. Szerzej pisaliśmy o tych zasadach w tym artykule [link] a zasady się nie zmieniły.

mały ZUS plus w 2023 roku - przedłużenie ulgi o 12 miesięcy

Zwracamy uwagę, że ulga ZUS-PLUS dotyczy wyłącznie:

1) składek na ubezpieczenie społeczne,

2) płatników, którzy opłacaliby tzw „duży ZUS” (nie dotyczy płatników w trakcie 6 mies. „ulgi na start” ani opłacających 24 miesięczne składki preferencyjne).


Ponadto, ulga ZUS-PLUS – nawet jeśli ww. warunki były spełnione, mogła trwać 3 lata, a następnie wymagane były 2 lata przerwy.


Obecnie okres ulgi wydłużono o 12 miesięcy – czyli łącznie do 48 miesięcy w ciągu 60 miesięcy (36 dotychczas + 12 miesięcy dodatkowo), zatem 4 lata ulgi i rok przerwy.


Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które wydłużyło ulgę o te 12 miesięcy wskazało, że z dodatkowego Małego ZUS Plus skorzystają przedsiębiorcy, którzy w bieżącym (2023) roku zakończyli korzystanie z ulgi w związku z tym, że osiągnęli już limit 36 miesięcy, np. w którymś miesiącu 2023 roku. Przedsiębiorcy spełniający warunki ustawowe, muszą wówczas zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie maksymalnie do 31 grudnia 2023 r. Już od kolejnego miesiąca od zgłoszenia ponownie będą mogli opłacać niższe składki. We wniosku przedsiębiorca może wskazać miesiąc powrotu, jednak nie wcześniej niż od początku następnego miesiąca w stosunku do daty dokonania zgłoszenia: jeśli zatem płatnik złoży odpowiednie dokumenty (ZUS ZWUA - wyrejestrowanie, ZUA/ZUS ZZA – zarejestrowanie i obliczenie wysokości ulgi) w sierpniu 2023 r., to zostanie objęty przedłużeniem ulgi od 1 września 2023 r. (przez 12 miesięcy). Natomiast Ministerstwo wskazało, że dodatkowa ulga przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy co najmniej w jednym miesiącu 2023 r. korzystali z Małego ZUS-u Plus. Jeżeli natomiast zakończyli opłacanie niższych składek (ZUS-PLUS) w 2022 r. (albo wcześniej), nie będą mogli - niestety - skorzystać z nowego rozwiązania tj. przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.


Przedsiębiorcy, którym ulga się zakończy w tym roku, od nowego (2024) roku będą mogli również zawnioskować o kolejne 12 miesięcy (jeśli wyczerpali dotychczasowy limit 36 miesięcy wraz z upływem roku 2023).


Jeżeli po styczniu 2023 roku przedsiębiorca wznowi(ł) działalność gospodarczą prowadzoną w 2022 roku przynajmniej przez 60 dni i z tytułu której nie korzystał w 2022 roku z Małego ZUS Plus, to składa do ZUS formularz zgłoszenia do ubezpieczeń/zgłoszenia zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA. Musi to zrobić w terminie 7 dni liczonych od pierwszego dnia wznowienia działalności gospodarczej.


Więcej można przeczytać --> na stronie ZUS, na końcu (w linku) znajdują się pytania i odpowiedzi.

404 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page