top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Zbliża się termin rozliczenia subwencji PFR

Zachęcamy do wnikliwego przestudiowania 111-stronicowego: PROGRAMU RZĄDOWEGO – TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM, wydanego w 2021 roku (po zmianie). Oczywiście przede wszystkim tych z Państwa, którzy otrzymali subwencję. Zbliża się termin rozliczenia i co najmniej częściowego zwrotu subwencji (z wyjątkami).

Prosimy zwrócić uwagę na mylący już sam tytuł tego dokumentu, który wskazuje, że chodzi wyłącznie o "małe i średnie" firmy (MŚP), podczas gdy w treści dokumentu następuje wyraźny podział warunków właśnie na MŚP, oraz Mikrofirmy (a są one różne). Widać to już w samym spisie treści dokumentu.


Podział wg kryteriów na Mikrofirmy i MŚP, PFR przedstawił tutaj.


Dokument określa kto, kiedy i w jaki sposób jest zobowiązany do bezwarunkowego zwrotu 25% subwencji, jakie warunki musi spełnić w odniesieniu do stanu zatrudnienia i jego udokumentowania aby zatrzymać kolejne 25% subwencji, bądź ją zwrócić. I jakie branże i pod jakimi warunkami mogą subwencję umorzyć w całości (czyli nic nie zwrócić). I w jakich terminach. I oczywiście kto i w jakich okolicznościach musi subwencję oddać w 100%.

Zmiana regulaminu Tarcza 1
.0 Uchwała 3-2
Download 0 UCHWAŁA 3-2 • 2.33MB

Należy zwrócić uwagę, że warunki dla Mikrofirm opisane są szczegółowo na stronach 47-51 (w tym umorzenia od strony 49), a MŚP 52-57 (w tym umorzenia od strony 54).


Dodatkowo, MŚP będą zobowiązane do zwrotu 25% kwoty subwencji (niezależnie od tych 25% - co do zasady - bezwarunkowo), pomniejszonej o takie pojęcia jak "strata gotówkowa na sprzedaży w ciągu 12 miesięcy" (cokolwiek to znaczy? ***), w zależności od tego czy podmiot prowadzi "pełną rachunkowość gotówkową" (cokolwiek to znaczy? ***), KPiR lub rozliczenia wg tzw "karty podatkowej".


Zwracamy też uwagę, że umorzona część subwencji, w dacie jej umorzenia, stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT lub CIT). Co prawda Ministerstwo Finansów zastrzegło w dniu 18.05.2020, że w 2021 część umorzenia może być zwolniona z opodatkowania (po konsultacji z PFR), ale na razie takich uzgodnień brak. Zatem na dzień dzisiejszy takie umorzenie jest opodatkowane (w dacie umorzenia).


*** nasuwa się pytanie, co z podmiotami, które prowadzą wyłącznie obrót bezgotówkowy, zresztą zgodnie z zaleceniami MF, czyli wyłącznie poprzez rachunek bankowy lub SKOK. Podmioty te nie mają w ogóle obrotu "gotówkowego", stąd i wyniki nie mogą być gotówkowe. Ponadto, żaden wzór załącznika ustawy o rachunkowości nie przewiduje podziału RZiS na "gotówkowy" i "bezgotówkowy", nawet w odniesieniu do podmiotów, które mają częściowy obrót gotówkowy (np. kasę gotówkową).


==================================

informujemy, że powyższe opracowanie ma charakter wyłącznie informacyjny, a samego procesu nie wspieramy i nie udzielamy dodatkowych informacji. Informacje udzielane są natomiast przez PFR

2184 wyświetlenia2 komentarze

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page