top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Zbliża się termin rozliczenia subwencji PFR

Zachęcamy do wnikliwego przestudiowania 111-stronicowego: PROGRAMU RZĄDOWEGO – TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM, wydanego w 2021 roku (po zmianie). Oczywiście przede wszystkim tych z Państwa, którzy otrzymali subwencję. Zbliża się termin rozliczenia i co najmniej częściowego zwrotu subwencji (z wyjątkami).

Prosimy zwrócić uwagę na mylący już sam tytuł tego dokumentu, który wskazuje, że chodzi wyłącznie o "małe i średnie" firmy (MŚP), podczas gdy w treści dokumentu następuje wyraźny podział warunków właśnie na MŚP, oraz Mikrofirmy (a są one różne). Widać to już w samym spisie treści dokumentu.


Podział wg kryteriów na Mikrofirmy i MŚP, PFR przedstawił tutaj.


Dokument określa kto, kiedy i w jaki sposób jest zobowiązany do bezwarunkowego zwrotu 25% subwencji, jakie warunki musi spełnić w odniesieniu do stanu zatrudnienia i jego udokumentowania aby zatrzymać kolejne 25% subwencji, bądź ją zwrócić. I jakie branże i pod jakimi warunkami mogą subwencję umorzyć w całości (czyli nic nie zwrócić). I w jakich terminach. I oczywiście kto i w jakich okolicznościach musi subwencję oddać w 100%.

Zmiana regulaminu Tarcza 1
.0 Uchwała 3-2
Pobierz 0 UCHWAŁA 3-2 • 2.33MB

Należy zwrócić uwagę, że warunki dla Mikrofirm opisane są szczegółowo na stronach 47-51 (w tym umorzenia od strony 49), a MŚP 52-57 (w tym umorzenia od strony 54).


Dodatkowo, MŚP będą zobowiązane do zwrotu 25% kwoty subwencji (niezależnie od tych 25% - co do zasady - bezwarunkowo), pomniejszonej o takie pojęcia jak "strata gotówkowa na sprzedaży w ciągu 12 miesięcy" (cokolwiek to znaczy? ***), w zależności od tego czy podmiot prowadzi "pełną rachunkowość gotówkową" (cokolwiek to znaczy? ***), KPiR lub rozliczenia wg tzw "karty podatkowej".


Zwracamy też uwagę, że umorzona część subwencji, w dacie jej umorzenia, stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT lub CIT). Co prawda Ministerstwo Finansów zastrzegło w dniu 18.05.2020, że w 2021 część umorzenia może być zwolniona z opodatkowania (po konsultacji z PFR), ale na razie takich uzgodnień brak. Zatem na dzień dzisiejszy takie umorzenie jest opodatkowane (w dacie umorzenia).


*** nasuwa się pytanie, co z podmiotami, które prowadzą wyłącznie obrót bezgotówkowy, zresztą zgodnie z zaleceniami MF, czyli wyłącznie poprzez rachunek bankowy lub SKOK. Podmioty te nie mają w ogóle obrotu "gotówkowego", stąd i wyniki nie mogą być gotówkowe. Ponadto, żaden wzór załącznika ustawy o rachunkowości nie przewiduje podziału RZiS na "gotówkowy" i "bezgotówkowy", nawet w odniesieniu do podmiotów, które mają częściowy obrót gotówkowy (np. kasę gotówkową).


==================================

informujemy, że powyższe opracowanie ma charakter wyłącznie informacyjny, a samego procesu nie wspieramy i nie udzielamy dodatkowych informacji. Informacje udzielane są natomiast przez PFR

2184 wyświetlenia2 komentarze

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Unknown member
Mar 07, 2021

Informacja niepełna . Pomija zapis stron , gdzie jest mowa o nowej zasadzie licxenia redukcji zatrudnienia . Całość regulaminu jest ważna

Like
ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań
ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań
Mar 07, 2021
Replying to

Dziękujemy za opinię, to ważna uwaga dla czytelników. Niemniej artykuł nie stanowi kompleksowego opracowania całego zagadnienia. Dokument źródłowy skalda się ze 111 stron tekstu, Opracowanie kompleksowe byłoby jeszcze obszerniejsze. Dokument źródłowy został dołączony do opracowania i zgodnie z treścią posta zachęcamy do wnikliwej analizy całej jego treści.

Like
bottom of page