top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Obowiązkowy split payment: 1.9.2019 roku

Zaktualizowano: 14 mar 2021


Rząd przyjął projekt wprowadzający obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności VAT (split payment = podzielona płatność): w wybranych branżach

W dniu 2 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza m. in. obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP --> więcej tutaj) w wybranych branżach. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 września 2019 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących podatków dochodowych, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 r. Projektowane przepisy mają przeciwdziałać nadużyciom i oszustwom podatkowym poprzez eliminację ryzyka znikania podatników wraz z otrzymanym, ale nieodprowadzonym podatkiem VAT.

Dopuszczono również stosowanie MPP przy płatnościach zaliczkowych przed wystawieniem faktury (zmiana).

W porównaniu z obecnie obowiązującymi regulacjami będzie można regulować wszystkie faktury objęte MPP jednym przelewem (obecnie trzeba płacić każdą transakcję osobno). Wcześniej resort finansów zgodził się na złagodzenie kar za niezastosowanie obowiązkowego split payment - ze 100 proc. VAT z faktury do 30 proc.

Obowiązkowy MPP ma być stosowany do dostaw towarów i świadczenia usług, które są obecnie objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej (branże: stalowa, paliwowa, usług budowlanych, przenoszenia uprawnień do CO2). Będą nim objęte także transakcje, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności obejmie również handel komputerami, smartfonami i innymi telefonami komórkowymi, konsolami do gier wideo, materiałami eksploatacyjnymi do drukarek, HDD i SSD, procesorami, cyfrowymi aparatami fotograficznymi, kamerami i telewizorami. Będzie obligatoryjny dla transakcji B2B od kwoty 15 tys. zł.

MPP pozwoli na zabezpieczenie budżetu państwa przed ryzykiem nieodprowadzenia VAT przez dostawcę. Jednocześnie uwolni kontrahentów od ryzyka uwikłania w schematy, które zmierzają do wyłudzenia tego podatku.

Elementem identyfikującym obowiązkowe zastosowanie MPP do danej transakcji będzie odpowiednia informacja zamieszczona na fakturze (pod rygorem kary).

Dla drobnych przedsiębiorców istotne jest także to, że muszą posiadać konto firmowe, jeżeli chcą handlować produktami objętymi split payment. Na zwykłych rachunkach osobistych zastosowanie mechanizmu MPP nie jest możliwe technicznie.

Projekt wprowadza ułatwienia zarówno w modelu dobrowolnym, jak i obowiązkowym, które polegają na:

możliwości opłacania z rachunku VAT, poza podatkiem VAT oraz VAT z faktur od kontrahentów, również należności z tytułu podatków dochodowych, akcyzy, cła, VAT od importu oraz składek ZUS, możliwości stosowania mechanizmu do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury, możliwości dokonywania jednym komunikatem przelewu płatności za więcej niż jedną fakturę.

172 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page